Brann i enebolig på Sortland

Det er brann i en enebolig i Vestmarka på Sortland. Det opplyser politiet i Nordland.
Sortland

– Det er branntilløp i en enebolig. Alle nødetater har rykket ut til stedet. Det er folk i boligen som selv har drevet brannslukking, får VOL opplyst fra politiets operasjonssentral.

VOLs reporter på stedet sier at nødetatene er på plass og at det kommer en del røyk fra boligen.

Han sier at brannmannskapene har tatt hull i taket for å komme til brannen.

Politiet opplyser at det har vært brann i varmvannstanke og at det nå pågår sikringsarbeid. Alle som holdt til i boligen er gjort rede for.

17.30 melder politiet at brannen er slukket, og at området er sperret av i påvente av åstedsundersøkelse.

Politiet opplyser videre at brannen har spredt seg til andre deler av boligen.