Næringslivet advarer mot navlebeskuende handelsanalyse

Det skal utarbeides en trafikk- og handelsanalyse for Sortland og Vesterålsveien, men både kommunen og næringslivet ønsker at analysen skal se det større bildet.

Oddbjørn Toften (ytterst på bordet) var den mest engasjerte på møtet onsdag.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Onsdag ble det avholdt et møte om den planlagte trafikkanalysen for fylkesvei 82, kjent som Vesterålsgata, og handelsanalysen for Sortland - der representanter for kommunen og næringslivet deltok.

Både kommunen og næringslivet var opptatt av at en ny analyse ikke må gå i samme felle som sist gang de forsøkte å utarbeide en slik analyse. Da ble kun Vesterålen vurdert som handelsområde. Denne gangen vil de også vurdere betydninga av utvikling også i andre områder, for Sortland. Næringslivet understreket viktigheten av dette under dagens møte.

– Dere må blant annet se på utbygginga av Hålogalandsveien når dere skal se på markedspotensiale. Utbygging på Evenes, rakettrampe på Andøya, nye konsesjoner for Nordlaks. Blir det utvikling på Skagen, eller ikke? Alle disse tingene vil påvirke Sortland, sa Oddbjørn Toften under møtet.

– Det bør tas med i vurderinga at det er planlagt to-tre nye hoteller. Det vil generere mer trafikk, påpekte Marius Steiro.

– Hvorfor skal bobilcampene ligge så langt unna? Der er det potensiale, sa Johnny Grønli.

Hyre inn konsulent

Kommunen planlegger å hyre inn en ekstern konsulent som skal utarbeide analysen.

De vil stille krav om blant annet erfaring med lignende prosjekter, og en ganske detaljert beskrivelse av hvilke ting de vil se på, og hvordan de vil inkludere lokale aktører.

Tanken er å få utarbeida en analyse som beskriver situasjonen nå, og også peker framover og sier noe om hvilke muligheter Sortland har for utvikling. Da må man også se på andre ting enn ren handel, for eksempel turisme, og se utviklinga i hele området - ikke bare Vesterålen, men Hålogaland, Nord-Troms, byene i nærheten - i sammenheng, ble det sagt.

Både kommunens og næringslivets representanter, var opptatt av at konsulenten som ender med å få oppdraget, må få et skikkelig inntrykk av hvordan ting er i Sortland.


E det mulig?

Lillian Grøsnes reagerer på vedtak om veinavn i Sortland.

 

– Det vil jo for eksempel være relevant for konsulenten å få snakka med representanter fra næringslivet, sa kommunens prosjektleder Helle Næss, som lovet å ta med innspillene fra møtet videre.

Helle Næss (stående) er kommunens prosjektleder for handels- og trafikkanalysen, samt mulighetsstudien som skal utføres.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

Sjeldent Vegvesen-samarbeid

Kommunen får støtte fra fylkeskommunen for å utarbeide analysen. En av grunnene til det, er at fylket ønsker å få utarbeida en «standardmal» for handelsanalyser. Det gir også rom for å tenke større og mer regionalt, ifølge kommunen.


Representanter fra fylket sitter dermed også i arbeidsgruppa, i tillegg til at fylket gir et økonomisk bidrag. Statens Vegvesen er også med i gruppa. De fikk både ris og ros under møtet:

– Analysen skal også vurdere avlasting fra Vesterålsgata. Det er Vegvesenet nå heldigvis opptatt av, sa kommunens Kristine Røiri under møtet, og la til:

– De vil som oftest bare være høringsinstans helt på slutten, men ikke mene noe, ikke bli med på prosjekter før planen og finansieringa er på plass. Men de har gått med på å sitte i arbeidsgruppa, sier hun.


Inviterer til spleiselag for Esso-krysset

Rolf M. Lossius i Alpha Konsulent AS inviterer aktører til et møte, for å drøfte finansiering av krysset. – Det er urimelig at den første som stikker spaden i jorda, skal ta alle kostnadene, sier han.

 

Ernst Jensen ba kommunen også ta opp med vegvesenet måten de teller trafikk på. I dag er tellepunktet på FV82 i Sortland nedenfor kirken - det fanger ikke opp for eksempel dem som kjører interntrafikk i byen, fra Vestmarka til Blåbyhallen og lignende.