Opsjonsavtale på hotell ved Kulturfabrikken

Kulturfabrikken Eiendom har inngått en opsjonsavtale med en interessent om bygging og drift av hotell.

Hotelltomta ved Kulturfabrikken.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Daglig leder Ingebjørg Glad Pedersen i Kulturfabrikken Eiendom orienterer VOL om planene mandag. Foreløpig er det lite hun kan si om saken. I en pressemelding melder hun følgende:

  • Det er inngått opsjonsavtale for kjøp av hotelltomta med en interessent som vurderer å bygge og drive hotellet
  • Det har vært kontakt mellom oss noen måneder
  • Forutsetningen for kjøp er bygging av hotell med gitte betingelser og rettigheter. Hva som kan bygges og hvordan det kan bygges, er vesentlig. Dette blir en sak mellom utbygger og kommunen
  • Det er inntatt flere frister i avtalen om diverse søknader vedrørende byggetillatelser, byggestart mv.
  • Pris – selvsagt en vesentlig betingelse, men foreløpig ikke offentlig

Hun sier til VOL at Kulturfabrikken Eiendom har konferert med Sortland kommune i prosessen. Hun vil ikke svare på mer detaljerte spørsmål om interessenten, heller ikke hvorvidt det er noen lokale.

– Jeg kan ikke si noe mer. Det er en god nyhet i seg selv at det skjer noe. Vi oppfatter dem som svært seriøse, sier hun.

Hotelltomta ved Kulturfabrikken. Kvitbrygga, under rekonstruksjon, kan her sees til høyre.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

– Vi er glade for at det endelig skjer noe konkret. Vi oppfatter det som en god nyhet, sier Pedersen.

Kulturfabrikken Eiendom har ved flere anledninger de siste månedene fortalt at de nærmer seg en avtale med en part, men først nå er den altså på plass. Hvorvidt hotellplanene blir realisert, er altså blant annet avhengig av hvorvidt utbygger og kommunen blir enige om forutsetningene for drift.