Ungdomsrådet inviterte politikerne på tacomøte

Flere av kommunestyrerepresentantene har tidligere etterlyst orienteringer fra ungdomsrådet, som sjelden har hatt mulighet til å delta på møtene. Det gjorde de fredag.

Oda Regine Elvenes og Jonatan Ottesen i ungdomsrådet.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Kommunestyremøtet fredag åpna med sang fra Sortland barnekor - som også feirer 25 år i år. Deretter ga ordfører Tove Mette Bjørkmo ordet til ungdomsrådet, som hadde stilt med to representanter.

Nestleder Oda Regine Elvenes fortalte om ungdomsrådets aktivitet - som spenner seg fra møter med ordfører og ruskoordinator til opplæring av elevrådsrepresentanter og arrangering av ruskonferanser - og sa at hun opplevde det som svært lærerikt å være med. Hun fortalte også at rådet ønsker å få etablert et nytt ungdomstilbud, men at det fremdeles er på idéstadiet:

Vi vet ikke hva ennå, men noe som springer ut av Åpent hus / Åpen blå og de gamle ungdomsklubblokalene, sa Elvenes, som så takka for invitasjonen og for at kommunestyret tar dem på alvor.

Vi inviterer til tacomøte på Hermetikken, sa hun.

Den andre representanten fra rådet var Jonatan Ottesen. Han fortalte mer i detalj om ungdomsrådets arbeid med rus.

Vi har hatt o konferanser om rus, nå skal vi føre det videre, og se på psykisk helse og rus i sammenheng. Vi skal ha en konferanse om det til høsten. Da har vi tenkt å invitere en litt mer kjent person, som vet hvordan livet på gata er. Vi vil også lage en film, sier han.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo skrøt sterkt av ungdomsrådet i denne sammenheng.

Få ungdomsråd arrangerer egne slike konferanser om så viktige temaer, sa hun - og lovet å komme på tacomøte.