Kunder må betale 200.000

Flisefirma vant erstatningsrettssak

Et flisefirma på Sortland ble saksøkt av kunder fordi de ikke informerte om at flisene kundene kjøpte, ikke egnet seg for bruk på badet. Kundene tapte i retten.

Illustrajonsfoto.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Saken begynte med at et par i Sortland skulle kjøpe nye fliser til badet. Flisene ble montert av et eksternt selskap, ikke selskapet de kjøpte fra. Kort tid etter at de var montert, begynte flisene å bli misfarget og noe av belegget gikk vekk.

Paret kontaktet da butikken de hadde kjøpt fra, som da opplyste om at de aktuelle flisene ikke egnet seg for våtrom. Det var en feil at de ikke hadde opplyst om dette ved salg, ifølge butikken.

Noe av uenigheten mellom partene, har likevel vært om misfargingen av flisene skyldes at flisene ikke passer til våtrom, eller monteringen. Flisefirmaet har ment at flisene var montert feil, at det ikke var nok lim under dem og at dette førte til at vann havnet under flisene. Personen som monterte flisene, hadde ikke våtromssertifikat.

Samtidig har firmaet selv sagt at typen fliser ikke egner seg for våtrom. Retten kom fram til at det var uklart hvorvidt misfarginga skyldtes flisene eller monteringa, men fastslo at butikken ikke hadde informert godt nok ved salg hvordan flisene måtte monteres og hvorvidt de egnet seg til bad.

Flisefirmaet vant fram, hovedsakelig fordi de har tilbudt seg å rette opp feilen eller gjøre utbedringer. Etter rettens syn har paret, ved å avvise dette, avvist et tilbudt som er jevngodt med erstatning. Deres rett på erstatning faller dermed bort, slik retten ser det.

Saksøkerne mente at utbedringa som var foreslått, ikke ville avhjelpe mangelen, og at det ikke var dokumentert. I stedet mente de at alt måtte gjøres på nytt, noe som innebærer en totalrenovasjon på rundt 360.000 kroner. Denne kostnaden krevde de at flisefirmaet skulle betale.

De påpekte også at flisefirmaet haddde tegnet badet, og anbefalt de aktuelle flisene. I tillegg visste de at det var et firma uten våtromssertifikat som skulle stå for utførelsen. Dermed må flisefirmaet ta ansvaret for misfargingen, mente paret.

Retten ga flisefirmaet fullt medhold, og kom til at paret, siden de avviste forslaget fra firmaet om løsning, hadde mistet sin rett på erstatning. De må betale rundt 200.000 i saksomkostninger og dekning av andre kostnader for flisfirmaet.

Dommen ble avsagt i slutten av april i Vesterålen tingrett.