Fylkeskommunen vil ikke bidra til ballbinger og Blåbyhallen

Nordland fylkeskommune har avvist søknad om støtte til flere idrettsanlegg på skolene i Sortland, og til rehabilitering av Blåbyhallen.

  Foto: Arkivfoto.

Sortland

Kommunen har søkt om støtte fra spillemidlene til blant annet bygging av ballbinger ved Lamarka og Strand skole, og også andre idrettsanlegg (som et BMX-anlegg) ved Strand skole. De har fått avslag på støtte til seks forskjellige anlegg og utbedringer totalt.

Det er litt varierende grunner til at søknadene er avslått. Utbedring av Blåbyhallen er avvist fordi det «ikke er prioritert i gjeldende kommunedelplan», altså at kommunen selv ikke har ført det opp som en prioritet.

Avslaget på støtte til rehabilitering av ballbinga på Lamarka, var av det tekniske slaget, nemlig at «idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger etter fristen».

Kommunen ønsket også å få rehabilitert et fleraktivitetsområde på Strand skole. Dette ble avvist av fylkeskommunen.

«Søknaden er avslått på følgende grunnlag: Søknaden er mangelfullt dokumentert. Den synes å bestå av asfaltert skolegård med tegning av ulike leker. Det er ikke tilskuddsberettiget. Trapp og tribune er heller ikke tilskuddsberettiget for spillemidlene,» står det. Et nytt såkalt fleraktivitetsområde på Strand fikk også avslag, med følgende begrunnelse: «Det er uklart hva det egentlig søkes om tilskudd til, underlag eller installasjoner. Det er ikke samsvar med tegning og kostnadsoverslag. Anlegget synes bygd før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Verken vedlikehold av anlegg eller de viste installasjoner er tilskuddsberettiget.»

BMX-løypa på Strand ble avvist på grunn av lav prioritet sammenlignet med andre prosjekter i kommunen, det samme gjelder etablering av ballbane på Strand.

Spillemidlene fordeles fra inntekter som kommer fra Norsk Tipping.