500.000 kroner til Frydenlundparken:

– Er en fryd i mine ører, dette er utrolig positivt

Fylkesrådet i Nordland bevilger 500.000 kroner til Frydenlundparken. En hel rekke lag og foreninger er med når byens største park skal utvikles, og ett av innspillene som er kommet inn er andedam.

Strålende fornøyde: Frydenlundparken får 0,5 millioner i tilskudd. Fra venstre gruppeleder for SP i fylkesrådet, Kurt Jenssen, varaordfører Karl-Erling Nordlund og politiker og ildsjel Svein-Robert Vestå.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Sak om Frydenlundparken ble behandlet i forrige kommunestyremøte, totalrammen for parken er på 1,2 millioner kroner. Sortland har nå fått bevilget 500.000 kroner til parken fra fylkesrådet i Nordland, og det er man strålende fornøyde med.

Varaordfører Karl-Erling Nordlund sier litt om kriteriene for at kommunen nå får en halv million kroner ekstra å rutte med til utvikling av byens største park.

Styrker regionsenteret

– Litt av kriteriene er at dette skal styrke regionsenteret, fylkesrådet har lagt vekt på å styrke stedets regionsenterrolle, i henhold til fylkesplan. Også at tiltaket er sentrumsnært er en faktor, og det at Frydenlundparken skal bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter. Med 12 mål er det byens største park og der ligger den gamle hestehagen og der er mye gammel kultur, sier han.

– Folkehelseperspektivet er også ivaretatt, ikke bare av de som kommer og er i parken, men også det at det er så mange frivillige organisasjoner som stiller opp og er med på dette, sier han.

Stedsutviklingsprosjektet har fått navnet Samskap for grønne møteplasser.

Totalt er det 6 millioner kroner som gir i tilskudd til stedsutvikling i Nordland. Miljøgate i Stokmarknes har også søkt om tilskudd, men fylkesrådet har avslått søknaden. Grunnen til det er at blant annet at det omsøkte tilskuddet overstiger fylkeskommunens samlede budsjett for stedsutviklingstilskudd i 2018.

Fylkesrådet peker også på at prosjektet fremstår som ufullstendig og og med at forslag til detaljregulering for området ikke er ferdig behandlet og vedtatt, samt at forslaget til utforming skal videreutvikles med tanke på kostnadsjustering.

Parsellhage på plass

– Det er mange som kan bruke tilbudet når det er etablert og mange er invitert til å være med og bygge opp dette, sier Nordlund.

I 2017 startet det hele med investering i stativ, som skal monteres i år.

– Nå er det også ordnet parsellhage, der man blander inn grønne planter, og kompost som skal ligge og bli gjødsel til parsellhager neste år. Det er laget en overordnet plan med delprosjekt som kommer etter hvert som man gjør tiltakene i planen, sier han.

Ett nytt innspill som er kommet til parken er en dam. Og Nordlund peker på at man absolutt er åpen for nye ideer.

– Vi er åpen for innspill hele tiden om folk har gode ideer. Både bondelaget og Rotary har tatt kontakt med Sortland kommune fordi de ønsker å bidra, sier han.

Prosjektet er foranket blant annet i byplanen og kommunedelplanen for oppvekst.

Får folk ut

– Som politiker og frivillig har jeg vært med i dialogmøtene og det er fantastisk det som skjer i utgangspunktet, å bygge opp de grønne lungene i byen er veldig viktig. I alle byer ser man ei fortetning, og vi trenger disse grønne lungene for å få lagt til rette for at familiene og eldre kan komme seg ut, sier han.

Omsorgsboligene ligger midt i smørøyet og får begge parkene på hver sin side. Rotary har jobber tidligere og har vært sentral når det gjelder den øverste delen av parken.

– De får hjelp av byggfag til å bygge ei grillhytte. Og der lages planer, man er ikke helt ferdige med hva man tenker. Bærbusker er ett innslag, man tenker en park med et mangfold at innhold som også skolene kan bruke i sin undervisning når det gjelder planer og det bondelaget skal bidra med, sier Vestå.

– Det er utrolig mange muligheter som ligger i dette prosjektet. Det er ikke musikk i mine ører, men en fryd for ørene, fordi det er Frydenlundparken. Dette er noe som gjør at vi får folk ut, sier Svein Robert Vestå.

Bocciabane og grillhytte

Han har vært primus motor i Bjørklundparken som ligger lengre nord, og synes Frydenlundparken er blitt til et motiverende prosjekt.

–  NAV er inne i forhold til dette med flyktninger og de har fått satt opp en masse benker. I et prosjekt som dette blir det en ekstra flow og motivasjon, sier han.

- Javisst, og de som er med og bidrar får et eiendomsforhold til parken, sier Karl-Erling Nordlund.

Vestå mener at det er utrolig viktig at ungdommen selv er med, det er noe som forebygger hærverk.

– At fylkesrådet kommer inn med 0,5 millioner kroner er det at de ser at det er en stor verdi, disse grønne lungene, sier han.

Blant ting som kommer i parken er klatrestativ og grillhytta, bocciabane og bord og benker.

– Det er mange ulike ting som vil bli etablert og mange er invitert til å være med og bidra på det, sier han.

Kurs i økologisk dyrking

Arbeidet har gått radig, fra oppstartmøte 18. april der Frivilligsentralen, næringsforeninga og fritidsleder var blant de som var med, i tillegg til ni ulike lag og foreninger, samt flyktningetjenesten og NAV.

– Det er mange ressurser og stor vilje til å få gjennomført dette, sier han.

I disse dager er gravemaskin i sving i parken.

– Bondelaget har tenkt på bruke parsellhagen til et bynært landbruk, og det som det er lagt til rette for nå er økologisk dyrking, der man vil holde kurs om øko-dyrking, og det har også vært snakk om å sette opp salgsboder med salg av lokalmat og Bondens marked. De har vært inne på tanken å ha kopplam der og et lite hønsehus. Det er veldig kreativt, et flott tilbud og på denne måten får man også presentert næringen i nærheten av sentrum, sier Karl-Erling Nordlund.

– Får enorme gevinster

Totalrammen for Frydenlundparken, 1,2 millioner kroner kunne man brukt tigangen på hadde det ikke vært for alle de frivillige, ifølge Svein-Robert Vestå.

– Om kommunen skulle leid inn folk og gjort alt selv, kunne man ganget det med ti. Så du har enorme gevinster med en slik type samhandling. Og man ser at når man får samhandling med frivillig sektor, da kan vi søke midler videre utenfor, som gjør at prosjektene vokser. Det blir ringer i vannet når man støtter opp frivillig sektor, sier Vestå.

– At dette gjøres er utrolig viktig, vi har enorme utfordringer i samfunnet, å støtte opp om frivillig sektor og samhandle nært med dem er kjempesmart, sier han.