Driftsutvalget skal ta avgjørelse om fritidsklubb

Formannskapet bestemte tirsdag å oversende avgjørelsen om hvorvidt Kjør for livet skal få opprette fritidsklubb på Sortland til driftsutvalget.

Sortland formannskap. Bildet er tatt under formannskapsmøtet i juni.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Sortland

VOL omtalte tidligere i år at Roar Wessel Olsen i Høyre ba om at saken om fritidsklubb i regi av Kjør for livet skulle settes opp på formannskapets sakskart.


Vil gi grønt lys:

Ber om rask politisk behandling av fritidsklubb

Høyres Roar Wessel Olsen har sendt en henvendelse til ordføreren om å få politisk behandling av Kjør for livet fridtidsklubbetablering i første formannskapsmøte etter ferien.

 

Som sagt, så gjort. Under tirsdagens formannskapsmøte ble det orientert litt om selskapet, deres ønsker og planer.

Deretter ble det en debatt mellom partiene. Rødts Christoffer Ellingsen var skeptisk til at Kjør for livet er et privat aksjeselskap, selv om det skal foreligge klausuler om at selskapet ikke kan ta ut profitt av sin drift før 2021. Ellers mente han at saken ikke hørte til i formannskapet, men i driftsutvalget, ettersom det ikke var snakk om noen bevilgning - tiltaket er fullfinansiert.


Har fått penger til å starte fritidsklubb i vesterålsregionen:

– En gavepakke til kommunene

Organisasjonen Kjør for livet vil etablere en fritidsklubb på Sortland. Nå har de fått penger fra både Bufdir og fylkeskommunen til å komme i gang.


Høyres Roar Wessel Olsen begrunnet ønsket om å få saken opp i formannskapet med at han reagerte på at den tidligere kun hadde vært administrativt behandlet, og at det var ønske om mer informasjon.

Han og flere andre tok ordet og sa at de mente tiltaket var godt. Ikke alle var dog enige i at det var noe man burde gå for uten videre diskusjon.

Aps Svein Robert Westå sa at det ville være hans drøm om man kunne ha et slikt tilbud i kommunen, med 2-3 ansatte, men at det måtte avklares nærmere hvordan det skulle foregå og hvem som skulle drifte det.

Til slutt ble saken som nevnt oversendt til driftsutvalget for behandling.