Elbilfritaket godkjent

Norge har fått grønt lys av EU til å fortsette med elbil-insentivene.

FORLENGES: De særnorske elbilfordelene er godkjent av EUs kontrollorgan ESA.   Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Pluss

EUs kontrollorgan ESA har gitt Norge tillatelse til tre nye år med fritak fra moms. Dagens periode med elbilfordeler var godkjent av ESA fram til 31. desember 2017. Den nye perioden trer i kraft fra 1. januar 2018.

– Dette er godt nytt som gir forutsigbarhet for forbrukerne. ESA gjør det mulig for Norge å fortsette med avgiftsfordeler på elbiler, noe som gjør det mulig for flere å investere i en elbil i årene som kommer, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, i en pressemelding.

Vil evaluere nullmomsen

Momsfritaket alene utgjør 3,2 milliarder i tapte inntekter i året, derfor ber ESA om at nullmomsen evalueres allerede etter to år.


– Dette er helt avgjørende for det norske elbilskiftet. Uten fortsatt momsfritak ville vi sannsynligvis ikke klart å nå 2025-målet om bare å selge nullutslippsbiler, sier Christina Bu i Norsk elbilforening i en pressemelding.

Også for elvarebil

ESA har i tillegg godkjent nye fritak for årsavgift, omregistreringsavgift og sterkere insentiver for anskaffelse av elvarebil, som skal gjelde ut 2023.

– I dag har vi kun to prosent elvarebiler. Det er altfor lite. Med de nye godkjenningene vil elvarebilene kunne konkurrere bedre, og nå er det håp om at norske arbeidsgivere også kan ta et større samfunnsansvar og elektrifisere bilparken, sier Bu.