Vold, trusler, narkotika, bilbrann, ruskjøring:

I vår kommer ankesaken opp for retten

Vesterålen tingrett mente at mannen hadde erkjent så mye av tiltalen at det ikke var tvil om skyld, og satte straffen til 12 måneders fengsel samt en bot på 25 000 kroner. Nå er saken anket til lagmannsretten.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Vold mot politiet. Trusler mot flere personer. Narkotika. Påsatt bilbrann for å få forsikringspenger. Bæring av kniv. Ruskjøring og kjøring uten førerkort.