Gikk fra milliardkonsern til familiebedriften på Myre

– Målet er at vi skal levere gode resultater over tid. Skal vi få til det, må vi bli flinkere til alt, sier Arne E. Karlsen – som i desember tok over som ny daglig leder ved Gunnar Klo AS i Øksnes.

Arne Karlsen har tatt over som daglig leder ved Gunnar Klo AS. - Ambisjonen er at Gunnar Klo AS skal levere gode resultater over tid. Skal vi få til det, må vi bli flinkere til alt, sier Karlsen til VOL.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

I desember gikk Arne E. Karlsen fra jobben som nestleder og økonomidirektør i et fiskerikonsern med nesten 2,7 milliarder kroner i omsetning, for å ta over en omsetningsmessig langt mindre industribedrift i Øksnes.

Valget om forlate toppjobben i Nergård-konsernet for å ta over som daglig leder for Gunnar Klo AS, forklarer Karlsen slik:

– Det skyldes en kombinasjon av muligheten til å ta over som daglig leder, og at det er snakk om Gunnar Klo AS og et sterkt familiært bånd, sier Karlsen til VOL. Han er nemlig svigersønn av Gunnar Jarl Klo, som han nå har tatt over etter. Karlsen har også jobbet i bedriften, som er en av de største i Øksnes, tidligere.

– Også synes jeg Myre og Vesterålen er et spennende område, som har kommet langt – men som fortsatt har et stort utviklingspotensial. Det skjer mye innenfor sjømat i Vesterålen, med store og små bedrifter, både lokalt eide og med eiere utenfra, så den klyngen som er her er veldig interessant. Det trigger meg, sier han.

Lønnsomhet

Potensialet mener han ligger i å skape en mer lønnsom og bærekraftig vekst.

– Vi må få mer ut av råstoffet vi henter opp fra havet, enten det er tradisjonelle fiskerier, havbruk eller næringer som bygger på sjømat. Det er mange som nå jobber med marint restråstoff, og der tror jeg det vil skje mye fremover, sier Karlsen som også er styreleder i bedriftsklyngen Arena Torsk som drives av Fiskeriparken på Myre.

Gunnar Klo er én av fem hvitfiskaktører i fiskerikommunen som samarbeider i nysatsningen Vesterålen Marine Proteiner, som skal utvinne et flytende protein fra restråstoff som skal gå inn i Biomars fôrproduksjon. De går i gang med bygging av ny fabrikk på Kartneset til våren.


Håper å starte bygging av ny proteinfabrikk i august

Går alt etter planen er Vesterlen Marine Proteiner i gang med produksjon i ny fabrikk allerede i januar. Fabrikken er et resultat av et helt unikt samarbeid.

 

Levendefangst

Det er ikke det eneste samarbeidet selskapet har med konkurrenter. Etter noen års pause, satser Gunnar Klo igjen på levendefangst. Det gjør de i samarbeid med Sommarøy produksjonslag og sortlandbåten Olagutt. Sammen har de kjøpt oppdrettsanlegget etter Sjøfisk i Bjarkøy, som la ned sin drift i fjor.

– Vi konkurrerer om råstoffet, men når fisken er kjøpt er konkurransen i realiteten over. Da mener jeg det er fornuftig å samarbeide, noe det også er tradisjon for på Myre. Ved å gjøre det får vi ned driftskostnadene, sier Karlsen.

– Jeg tipper det blir landet mye levendetorsk i Øksnes i 2018. Vi ser at flere nå satser. Det er det flere grunner til, både kvalitet, det å kunne ha fisk tilgjengelig når det er dårlig vær, eller etter hovedsesongen. Også er det interesse fra flåten om å levere levende, og det ønsker vi å legge til rette for, sier Karlsen. 

Fortsatt er det ikke de store volumene som blir levert levende, men Karlsen tror vi vil se mer av det fremover.

– De største snurrevadbåtene som bygges i dag, bygges for å kunne ta levnedefangst. Jeg tror vi vil se mer og mer fremover at fisken holdes levende lengst mulig. Hvor mye som kjøres i merd, eller blir levert direkte, gjenstår å se, sier han.

Hektisk sesong

Det store skreiinnsiget har foreløpig ikke nådd Øksnes, men torskefangstene tar seg nå gradvis opp. Det står om dager før det smeller til for fullt, tror Karlsen.

– Det er sent innsig i år også, og påska kommer tidlig, noe som kan tyde på at vi får en kort og hektisk sesong. Det vil bli landet store mengder fisk i Øksnes de neste månedene, men med fire kjøpere på Myre og Stø tror jeg vi er godt rustet for å ta imot både fremmedflåten og serve den lokale flåten, sier han.

Gunnar Klo AS har mottak både på Myre og Stø. I forkant av sesongen har de gjort tiltak for å øke mottakskapasiteten og styrke seg på servicesida. De vil kjøre filetproduksjon i første omgang mellom februar og mai.

Steg videre

Da Karlsen tok over før jul hadde Gunnar Klo AS og det 14,99 meter lange fartøyet Morgenstjerne vært i sentrum for høstens store fiskeripolitiske rabalder. Da fiskeriministeren ga selskapet den mye omtalte dispensasjonen fra deltakerloven for å ta over eierskapet i Stø-båten, fikk de mye oppmerksomhet i både lokal og nasjonal presse. Familien Klo hadde forventet reaksjoner, men opplevde mye av kritikken som urimelig.

– Vi har mistet mange båter og kvoter fra Stø. Kjøpet var både en defensiv og offensiv strategi – vi gjorde det vi kunne for å beholde fartøyet på Stø, men ønsket også å få kontroll over noe av det råstoffet vi kjøper inn, sier Karlsen, som mener det bør åpnes for at industrien kan eie fiskebåter.

Han sier de nå jobber med «ulike modeller» for å utvikle Morgenstjerne, flere kvoter og utskifting av fartøy er aktuelt. Gunnar Jarl Klo sa til VOL i desember at de fremover vil jobbe for å bygge opp flåten, enten i samarbeid med andre, eller «slik konkurrerende aktører har gjort». Flere av de andre fiskemottakene på Myre har fiskere på eiersida, og dermed tilgang på råstoff gjennom egne kvoter og båter.

Hvordan fjorårets regnskapstall endte, vil Karlsen foreløpig ikke ut med, og sier at hans fokus fullt og helt er på 2018. 

– Ambisjonen er at Gunnar Klo AS skal levere gode resultater over tid. Skal vi få til det, må vi bli flinkere til alt – fra råstoffkjøp til produksjon, salg, markedsarbeid og ledelse. Vi må, som alle andre, ta et steg videre på alle områder, avslutter Karlsen.