Slagpasient lå hjelpeløs over natta

En eldre slagpasient i Hadsel ba hjemmetjenesten om legehjelp, men ble liggende hjelpeløs i hjemmet over natta. Morgenen etter var det for sent å iverksette medisinsk behandling av hjerneslaget.

Vesterålen legevakt.  Foto: Anja Elen Eikenes

Pluss

Fylkeslegen i Nordland åpnet sent i fjor høst en tilsynssak mot Hadsel i forbindelse med hendelsen som kan ha fått konsekvenser for behandlingen av hjerneslag hos en eldre pasient i kommunen. Saken er ikke ferdig behandlet hos Fylkeslegen i Nordland.