Vil gi 500.000 til forsvarsutvalget

– Ikke lov eller råd til å si nei

Formannskapet vil bevilge 500.000 kroner til kommunens forsvarsutvalg. – Det verste vi kan gjøre nå er å sitte i ro til 3. mai, sa ordfører Jonni Solsvik.

KJEMPER Politikerne i Andøy gir ikke opp kampen for Andøya flystasjon. Formannskapet vil bevilge 500.000 kroner til kommunens forsvarsutvalg.  Foto: Jørn Aune

Pluss

3. mai skal Stortinget debattere og stemme over forslagene om en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for å legge ned Andøya flystasjon. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en ekstern gjennomgang av kostnadene, mens Arbeiderpartiet (eget forslag) vil overlate en slik gjennomgang til regjeringen.

Dermed er det fortsatt en jobb å gjøre for kommunens forsvarsutvalg. Nå vil man også ha det budsjettmessige på plass.

– Eget budsjett

– Til nå har vi brukt penger og overlatt til administrasjonen å plassere dette i regnskapet. Nå vil vi ha et eget budsjett for arbeider, sa Solsvik.

Han sa at man også vil søke Nordland fylkeskommune om et bidrag til det videre arbeidet overfor Stortinget. Han sa også at man ikke kan bruke av omstillingsmidlene til dette arbeidet.

– Og jeg er langt fra sikker på at denne saken blir avsluttet 3. mai. Det som nå er utfordringen er å snakke om nye ting som har innflytelse på beslutningsgrunnlaget og ikke snakket om ting vi har tatt opp før. En slik ting er hva det vil koste for samfunnet å sørge for at denne flyplassen har den nødvendige infrastrukturen som er nødvendig for Andøya Test Center. Det er det ikke regnet på, sa Solsvik.

Støtte

Solsvik fikk full støtte fra formannskapet til å sette av 500.000 kroner til forsvarsutvalgets videre arbeid. Saken skal behandles av kommunestyret 26. februar.

– Dette har vi verken råd til eller lov til å la være å følge opp, sa Senterpartiets Knut Nordmo.

– Jeg støtter også forslaget, men det hadde vært greit med en oversikt over hva pengene blir brukt til, sa Andøylistas John Helmersen.

– Det skal vi sørge for, svarte Solsvik.