AMO-kurs i regi av Fiskeriparken og NAV:

Sørger for kompetanse inn i fiskerindustrien

Et seks ukers AMO-kurs med både teori og praksis gir 15 kursdeltakere spisskompetanse på å arbeide særlig innen fiskeindustri. – At NAV har tatt initiativ til dette, er utrolig bra, sier Beate Solvoll.

Ragna Gustavsen og Beate Solvoll ved Fiskeriparken sørger for en kurspakke der deltakerne både får ei innføring i hele hvitfisknæringa og særlig kompetanse innen filetproduksjon.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Beate Solvoll er prosjektleder og veterinær hos Fiskeriparken på Myre, og framsnakker initiativet fra som er kommet fra NAV Øksnes.