Mener Andøy kommune har sviktet Dverberg:

– Det er et under at ingen har blitt påkjørt

Oddmund Amundsen satt i stua og så en kvinne falle og slå seg stygt på fylkesvei 82 gjennom Dverberg sentrum. Han lurer på om noen må bli drept før det kommer fortau på plass.

FORTAU Oddmund Amundsen foreslår at Andøy kommune går for en løsning med fortau gjennom mellom Dahletun og Coop Marked. –Vi har ventet altfor lenge på gang- og sykkelvei. Nå det det ses på alternative løsninger før liv går tapt, mener han.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Amundsen sier at han hele tiden har stått på for trafikksikkerheten for myke trafikanter på Dverberg.