Omstilling ett år etter flystasjon-vedtaket

Har satt ned arbeidsgruppe for etterbruk

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere etterbruk av Andøya flystasjon. Det er et av få omstillingstiltak regjeringen kan vise til over ett år etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Ordfører Jonni Solsvik synes flere av svarene er merkelige.

OMSTILLING Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart VOL på spørsmål om omstillingsarbeidet i Andøy.  Foto: Torbjørn Tandberg

Pluss

VOL har spurt Kommunal- og regionaldepartementet flere spørsmål om omstillingen av Andøy etter vedtaket i november 2016 om å legge ned Andøya flystasjon. Svarene viser at lite har skjedd,