Forsvaret bekrefter:

Vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase

Forsvaret vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase. Det bekrefter generalløytnant Rune Jakobsen, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. (FOH)

BEREDSKAPSBASE Forsvaret bekrefter nå at man ønsker å beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase. – Hvor mye av arealene, og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål, skriver pressetalsmann Brynjar Stordal til VOL. 

Pluss

Stortinget har vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned. Frigjøring av arealer og sivil bruk av bygg og anlegg ble trukket frem som en mulighet for å skape nye arbeidsplasser i Andøy.