Overskudd for Norlandiahallen

Kan få tilbake tre millioner momskroner

2017 ga et lite overskudd for Andøy flerbrukshall AS på Andenes. – Vi er endelig kommet på pluss-siden, sier styreleder Leif A. Iversen, som venter på at Skatt nord sal avgjøre en moms-sak som er svært viktig for selskapet.

OVERSKUDD Driften av Norlandiahallen på Andenes gikk med overskudd i fjor. Nå venter man på en avgjørelse i en momssak som kan bety tre millioner kroner i kassa.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andøy flerbrukshall AS er et aksjeselskap som i praksis er heleid av Andenes idrettslag AS, siden laget eier alle A-aksjene i selskapet. 10 andre aksjonærer har bidratt med aksjekapital i form av B-aksjer. Disse aksjene har ikke stemmerett i selskapets generalforsamling.