Fjerdeklassinger på Melbu nest best i landet å samle batterier

Martine Jørgensen og Marie Rønning er to av de 26 fjerdeklassingene på Melbu som engasjerer seg i å gjenvinne brukte batterier.

Batterijakt: Martine Jørgensen (9) og Marie Rønning (10) fra Melbu samler batterier til gode for miljøet. Også på Stokmarknes samler elevene inn batterier for å forhindre utslipp i sårbar natur. Foto: Knut Ivar Aarstein 

Vi får tyve kilo batteri fra sykehuset ...

Adam Gratland
Pluss

– Grunnen til at vi driver med dette er at vi ikke ønsker at batteriene skal bidra til å ødelegge naturen, sier ni år gamle Tage Bjørk Endresen til VAs utsendte. Han får støtte av kompisen Adrian Dari (9) som forteller at det slett ikke står så dårlig til med søppelsorteringen hjemme, allerede før han og klassekameratene ble engasjert i batterisaken.