Riksrevisor Per-Kristian Foss:

– Har fått flere henvendelser om Andøya-saken

– Informasjon fra allmenheten er viktig som kilde om forhold som det kan være aktuelt for oss å undersøke, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VOL. Men legger til at et opprop på internett alene ikke vil utløse undersøkelse.

OPPROP IKKE NOK – Informasjon fra allmenheten er viktig, men et opprop med stor støtte er isolert sett ikke et grunnlag forat Riksrevisjonen til å iverksette en undersøkelse, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VOL. Han sier man har fått flere henvendelser om Andøya flystasjon og at man følger med Stortingets behandling av saken.  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Pluss

I går skrev VOL om oppropet fra Miljøpartiet De Grønnes Toine C. Sannes der hun ber Riksrevisjonen granske vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og etablere Evenes som ny base for Norges maritime overvåkingsfly.