Lager vitensenter på Neptun

Lab Neptun er det nye navnet på et vitensenter som bygges opp på Melbu.

Forskningsleder Morten Halvorsen ved Museum Nord gleder seg over samarbeidet med Nordland akademi for natur og vitenskap.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Pluss

Interessen for tang og tare er økende i Norge, som har de største forekomstene av dette i Europa. Ny vitenskap vokser fram, men her skjuler det seg også mye glemt og nesten glemt kystkunnskap. Det inspirerte både Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og Museum Nord til å starte prosjekter i 2016/17 med fokus på tang, tare, kyst og hav. Nå utvides prosjektet.