Endringer i Samskap

Eget arbeidsutvalg kan behandle søknader inntil 250.000 kroner

Fra nå skal et eget arbeidsutvalg kunne behandle søknader om omstillingsmidler på inntil 250.000 kroner. Men utvalget har utfordringer når det gjelder habilitet.

ENDRINGER Styret i Samskap, her fra et tidligere møte, har vedatt å etablere et eget arbeidsutvalg som kan behandle søknader om støtte inntil 250.000 kroner.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Samskap er organisasjonen som skal forvalte de 95 millionene Andøy får i omstillingsmidler fra staten i forbindelse med nedleggelsen av Andøya flystasjon.