Planlegger ny Stokmarknes skole til rundt 196 millioner kroner:

Skole, gym og basseng?

Samarbeid med Nordland fylkeskommune gjør at man planlegger for både gymsal og basseng i tillegg til selve skolen på Stokmarknes.

Justere budsjettet: Det vil ifølge saksbehandler Zakarias Chibssa trolig være en noe høyere inngangskostnad ved byggingen av den planlagte skolen. – På den annen side vil vi trolig få lavere driftskostnader hvert eneste år enn ved å bygge tradisjonelt. Dette er en skole som er ment å skulle stå i minst femti år, og det vil utgjøre betydelige beløp gjennom denne tiden, sier han til VA. 

Pluss

Planen er ifølge rådmannen å kunne ha skolen klar til starten av skoleåret 2020.