Reiselivssjefen tror på Hadsel kommune i arbeidet mot nytt hurtigrutemuseum

– Jeg har vært litt urolig. Usikkerhet om planene for Hurtigrutemuseet har ikke vært en ideell opptakt til møtet om masterplan for reiselivet i Vesterålen, sier reiselivssjefen.

rei­se­livs­sje­fen: Ast­rid Ber­thi­nus­sen med­gir at hun har vært litt uro­lig med tan­ke på fremtiden for mu­se­ums­pla­ne­ne. Et­ter å ha hørt øko­no­mi­sjef Tommy Løv­eng Hansen er hun let­tet. Løveng Hansen tror det blir mu­se­um, og at det blir slik pla­ne­ne for­ut­set­ter. Foto: Knut Ivar Aar­stein 

Pluss

Sist uke møtte reiselivssjef Astrid Berthinussen Hadsel kommune og flere andre aktører i reiselivet om en fremtidig masterplan for reiselivet i regionen.