Nordlandssykehuset ønsker å tilby flere hele stillinger

Nordlandssykehuset vil tenke nytt om utlysninger, overtidsbruk, innleie og rekruttering.

Nytenkning: Nordlandssykehuset vil tenke nytt om bemanning. Ønsket om bedre kontroll med uforutsett fravær, bedre arbeidsmiljø og heltidskultur er bakgrunnen. Arkivfoto 

Pluss

Det kommer fram av protokoll fra denne ukas styremøte i Lofoten.