Flere aktører har planer om å legge til rette for parkering i Stokmarknes sentrum:

– Nesten ikke mulig å få det mer tilgjengelig

Stian Fredriksen i Helsebanken har lagt fram planer for parkeringshus for kommunen.

Parkering og Helsehus: Stian Fredriksen i Helsebanken spiller inn planer om både ny hovedparkering for sentrum, samt løsning for kommunens etterlengtede helsehus. Illustrasjoner: Kortreistdesign 

Nytt parkeringshus i Ranværingskrysset kan gi Stokmarknes et nytt ansikt utad

Stian Fredriksen, Helsebanken
Pluss

Hadsel kommune har nylig hatt idémøte sammen med næringslivet for å «spille ball» om nye parkeringsmuligheter for Stokmarknes. Innehaver av Helsebanken, Stian Fredriksen vil veldig gjerne være med å spille.

Ved innkjøringen til øya

Tomten og bygget parkeringsarealene er tenkt utviklet i ligger ved innkjøringen til Hadseløya. Ifølge Fredriksen er det nesten vanskelig å tenke seg bedre beliggenhet.

Tomten og bygget forslaget gjelder for brukes i dag som parkeringsplass og lokaler for Helsebanken.

Helsehusplanene

– Tomten fremstår som spesielt egnet til formålet, sier Fredriksen i et skriv til kommunen.

Stian Fredriksen kaster seg også inn i kommunens planer om nytt helsehus.

Plass til ambulanse

– I tillegg er tomten og bygget av samme årsaker spesielt egnet for nytt helsehus, da det vil være meget god tilgjengelighet for ambulanse med egen ambulanseinngang. For myke trafikanter vil bygget og parkeringen være lett tilgjengelig via inngang i markedsdata. Grunnflaten i hver etasje er cirka 515 kvadratmeter.

«Nytt ansikt»

– Da kommunen skal utvikle og forskjønne sentrum med miljøgate vil et helsehus kombinert med parkeringsareal i underetasjen være med å gi innkjøringen til Hadsel øya et nytt ansikt.

Kan utvides mye

Stian Fredriksen oppgir i planene at i modellen som er sendt til kommunen er det plass til 40–45 biler på det nye parkeringsarealet.

Samtidig understreker han at det er muligheter for betraktelig større parkeringsareal under bakken i Ranværingskrysset.

– Kombinert med ny innkjøring vil dette absolutt være mulig, mener Stian Fredriksen i Helsebanken.

Helsebanken: Sett fra Markedsgata. Illustrasjoner: Kortreistdesign 

 

Kortreist design

Skissene til planene er også kortreist, nærmere bestemt Kortreistdesign som drives av Håkon Arthur Sandvold.