Superprofitt for mange vesterålsfiskere

Flere av de største fiskeriselskapene i Vesterålen presenterte svært gode tall i fjor.

Fiske er blitt svært lønnsomt. Det gir seg utslag i høye inntekter også for fiskerne.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

En gjennomgang av regnskapene til noen av de største aktørene viser svært gode tall. Vi mangler fortsatt tall fra mange av de store aktørene i Øksnes, men en foreløpig gjennomgang viser følgende: