Melbu Systems AS og den danske bedriften AquaGreen ApS:

Utvikler slamtørker for settefiskanlegg

Sammen med den danske bedriften AquaGreen ApS utvikler Melbu Systems AS nå en tørkemaskin som skal tørke slam etter rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg.

Tørkemaskinen som AquaGreen Norge AS nå utvikler ser slik ut, og skal brukes for å tørke slam etter rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg.  Foto: AquaGreen Norge AS

Pluss

Melbu Systems etablerte i august i fjor firmaet AquaGreen Norge sammen med den danske bedriften AquaGreen ApS.