Oppdretterne har betalt over to milliarder i skatt siden 1998:

Hvis pengene hadde blitt delt mellom alle vesterålingene, ville du fått over 65.000 kroner

Oppdrettsnæringen i Vesterålen har betalt over to milliarder kroner i skatt siden 1998, og 1,4 milliarder kroner siden 2012.

Oppdrettsnæringen i Vesterålen har betalt over 2,5 milliarder kroner i skatt de siste 20 årene. Illustrasjonsfoto: Silje Nilsen  Foto: SILJE NILSEN

Pluss

Oppdretternes skattebetaling kan finansiere en kommune som Hadsel i fire-fem år, og om skatten hadde tilfalt alle innbyggerne som bor i Vesterålen utgjør den mer enn 65.000 kroner per vesteråling.