Oppstart for nasjonal marin verneplan i Andfjorden

Havområdet vest og nord for Andenes og tvers over Andfjorden skal gå inn i en nasjonal verneplan som vil strekke seg til den sørlige delen av Senja.
Pluss

Fylkesmannen i Nordland og Troms starter i høst arbeidet med den nye verneplanen. Det bekrefter seksjonsleder Sveinung Råheim ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland overfor VOL. Han opplyser at fylkesmennene fikk bestilling av dette vernearbeidet fra regjeringen tidligere i år.