– Driftsutvalget har ikke fungert de siste to periodene

Formannskapet drøftet å legge ned driftsutvalget og opprette tre faste utvalg.

Formannskapet i Sortland.  Foto: Gaute Bergsli

SortlandsAvisa

I desember 2015 vedtok kommunestyret å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på den politiske organiseringa i Sortland kommune. I arbeidsgruppa ble det laget noen rammer for arbeidet.

Tre utvalg i stedet?

De rammene inkluderer å legge ned driftsutvalget, opprette tre faste utvalg innen helse og omsorg, oppvekst, og teknisk, samt at formannskapet fortsatt skal være planutvalg og økonomiutvalg.

– En effektiv og rasjonell organisering legges til grunn. Det betyr blant annet at sakene ikke skal behandles flere ganger i flere utvalg, heter det i sakspapirene til ukas formannskapsmøte, der saken stod på sakslista som drøftingssak.

– Har ikke fungert

Delegasjon som i dag er gitt formannskapet, vurderes flyttet til hovedutvalgene. Alle representantene i kommunestyret skal ha et verv utenom selve kommunestyret.

Hensikten er å få flere aktive politikere, og å ta konsekvensen av at driftsutvalget ikke har fungert etter hensikten. I tillegg fordeles arbeidsbelastningen på flere utvalg, slik at formannskapet får færre saker.

– Det har ikke fungert de siste to periodene, det har nesten ikke vært saker, sa Mona Sandvold (Ap).

– De tre utvalgene ble i sin lagt ned fordi det var for få saker i utvalgene, sa Marthe Hov Jacobsen (Høyre).

– Jeg tror ikke det ene og alene var grunnen til at de ble lagt ned, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap), uten å gå nærmere inn på hva hun mener årsakene var.

– Sortlandspolitikerne bra nok fra før

Roar Wessel Olsen (Høyre) tror ikke på bedre politikere i Sortland med ny politisk organisering.

– Jeg mener hovedgrunnen til at de la ned utvalget, var at det var få saker. Det hendte vi hadde én sak, og da er det litt pussig å splitte ett utvalg som fra før har få saker. Jeg tror ikke det blir bedre politikere. Jeg føler ikke kvaliteten har gått ned etter at utvalgene ble lagt ned.

– Synes du driftsutvalget fungerer i dag, spurte Sigurd Jacobsen.

– Nei, jeg synes ikke det. men vi har ikke saker, det er derfor det ikke fungerer, svarte Wessel Olsen.

– Jeg tror driftsutvalget vil fungere hvis vi får flere saker, sa Ann-Rita Mårstad (Høyre).

Etterlyser tydelighet

Rådmann Randi Gregersen etterspurte en tydelig plan for organisering fra politikerne.

– Fra rådmannens side trenger vi mer tydelighet i hvordan dere ser for dere at vi skal jobbe videre. Hvis ikke blir det administrasjon som legger frem forslag.

Sigurd Jacobsen mente administrasjonen bør undersøke hva som vil fungere best.

– Rådmannen bør se på hva som skal til for at et driftsutvalg skal fungere. Hvor mange saker skal til for at det skal være hensiktsmessig å videreføre det? Det er heller ingen vits å gå tilbake til hovedutvalg hvis vi ikke får noe å jobbe med.

Kommunestyret har valgt et utvalg som jobber med saken, og arbeidet vil nå bli spisset.

– Vi skal få litt fortgang i det og se på hvilke saker vi skal delegere ut og lage et forslag til om det skal være ett driftsvalg, eller to eller tre utvalg, avsluttet Bjørkmo.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa