Vegvesenet med bompengestudie:

Kan bli 170 kroner i bompenger til Tjeldsund

Vegvesenet utfører en studie om bompenger.

bomstasjoner her? Her er ett av alternativene styringsstaben til Statens vegvesen foreslår til den kommende Hålogalandsveien. Med disse skisserte bomplasseringene vil en tur fra Sortland til Tjeldsund koste minst 170 kroner hver vei for lette kjøretøy, og det dobbelte for tunge kjøretøy. Kart: Statens vegvesen 

SortlandsAvisa

Veiprosjektet Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt er en del av «Hålogalandsvegen» som nå er under planlegging.