Nå legges veien ut på høring

Kommunen vil legge planen for gang- og sykkelveien fra Rv85 til Sigerfjord skole ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet var torsdag på befaring i Sigerfjord, der teknisk sjef Torgeir Tobiassen viste hvor det kan bli gang- og sykkelvei.  Foto: Gaute Bergsli

SortlandsAvisa

Det legges frem to ulike forslag til løsning. Begge innebærer sammenhengende gang- og sykkelvei fra riksveien.

To alternativ

I alternativ 1 går veien til krysset Langbakkveien, og deretter nærføring med fortau frem til skolen.

I alternativ 2 går gang- og sykkelveien frem til og over Kjerringneselva, og deretter nærføring med fortau frem til skolen. Konsulentselskapet Rambøll anbefaler førstnevnte alternativ.

Til offentlig ettersyn

Tiltaket er forankret i trafikksikkerhetsplanen.

Formannskapet gikk torsdag inn for å sende de to alternativene, med planforslag, ut til offentlig ettersyn, slik administrasjonen anbefalte.

Rødt støttet innstillingen, med tilleggsforslag om at belysning langs hele traseen skal være på plass før prosjektet er fullført, og at det skal skiltes med fotgjengerovergang der gang- og sykkelveien bytter side av veien.

– Må tenke trafikksikkerhet

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) vil gå for alternativ 1.

– Noen får beskåret sine eiendommer i større eller mindre grad, men det er dessverre slik det må bli om man skal få til en gang- og sykkelvei i Sigerfjord. I en samfunnsmessige vurdering vil jeg gå for alternativ 1. Det går på trafikksikkerheten, at gang- og sykkelveien er atskilt fra veien i motsetning til fortau. Det er å foretrekke.

Innstillinga, med tillegget fra rødt, ble enstemmig vedtatt.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa