Tema

tirsdag 27.07 2021

Norske muslimer reagerer på at alle burgere stekes på samme grill

Mange norske muslimer ønsker at restauranter har klare rutiner for hvordan halal- og vegansk mat tilberedes, og retter en pekefinger mot Burger King.

søndag 25.04 2021

Når maten settes på bordet er det 16 timer siden sist familien spiste og drakk. – Fasten har både en sosial, helsemessig og personlig side

I hele Ramadan-måneden er hver kveld ei lita feiring.

mandag 21.12 2020

Jula vil vi alltid ha

Lukas-evangeliet 2.6. «Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe for det var ikke husrom for dem». Velsignet julehøytid!

torsdag 17.12 2020

Lager felles TV-gudstjeneste med lokal vri

Mange får julestemning av TV-sendte julegudstjenester i Nidarosdomen og Peterskirken. Nå har Tverrkirkelig samarbeidsforum i Andøy gått sammen om en lokal digital julegudstjeneste. Den er produsert i Andøy med de kjente og kjære aktørene du vanligvis må til de lokale kirkene for å oppleve.

søndag 17.11 2019

Fylkesmannen i Nordland:

Islamske trossamfunn får to tredeler av tilskuddene

Blant de fem trossamfunnene i Vesterålen som får statstilskudd, deler to islamske organisasjoner to tredeler av årets tilskudd.

onsdag 06.11 2019

Engelen sankt Gabriel fikk negativt svar

Fylkesmannen i Nordland har informert Engelen sankt Gabriel ortodokse kirke på Sortland om at menigheten ikke får statstilskudd for sine medlemmer.

fredag 06.09 2019

Sortland menighet:

Jehovas vitner på Sortland har fått ny forstander

Trond Pettersen er tilsatt som ny forstander i Jehovas vitner - Sortland menighet.

fredag 14.06 2019

Han blir den første presten som ordineres i Hadsel kirke siden 1665

Prestevikar i Hadsel, Karstein Morfjord, ordineres til prest i Den norske kirke lørdag. Ordinasjonen skjer i Hadsel kirke. Det er ikke daglig kost.

tirsdag 30.10 2018

Kommunen må betale tilskudd:

Seksti religiøse foreninger er representert i Sortland

Religiøse foreninger og -menigheter utenfor Den norske kirke har krav på tilskudd. For Sortland sin del er det snakk om flere hundre tilskuddsberettigede medlemmer i nesten seksti forskjellige religiøse forsamlinger.

søndag 30.09 2018

Andøy har fått ny prest utenom det vanlige:

– En gudstjeneste skal være en fest

Lloyd Tryland er født i New York, har jobbet med reiseliv og har sin  preste-erfaring fra frikirkelige menigheter. Nå må han først godkjennes som prest før han  offisielt trer inn i stillingen som prest i Andøy.

torsdag 14.06 2018

Vil ha totalforbud mot nikab og burka langs skolevei og på skolene

Asbjørn Tingvoll og Sortland Frp, mener at Stortingets vedtak om å forby plagg som er helt eller delvis dekker ansiktet i alle undervisningssituasjoner, ikke er tilstrekkelig.

mandag 23.04 2018

Christian Lomsdalen:

– Vi har en veileder for gudstjenester allerede, takk

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny. Det vi trenger er at politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

fredag 16.02 2018

Islamsk kultursenter på Sortland regner med betydelig statsstøtte

Det islamske kultursenteret på Sortland regner med at de får betydelig statsstøtte når de nå registrerer seg som trossamfunn hos Fylkesmannen i Nordland.

søndag 28.01 2018

Mange katolikker i Vesterålen

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det er mange katolikker i Vesterålen. Totalt er det 110 tros- og livssynssamfunn som har medlemmer i regionen – i tillegg til Den norske kirken.

fredag 12.01 2018

Prosten i Vesterålen:

– Vi vil vie likekjønnede

Kun ett likekjønnet par har blitt viet i kirken i Vesterålen, etter at de for snart et år siden åpnet for dette og laget bryllupsliturgi for likekjønnede par. Prosten sier par som vil vies i kirken, kan komme til ham.

torsdag 11.01 2018

Prosten: – Vi har et godt fotfeste her

Kirken holder stand blant konfirmanter i Vesterålen

Tallet på konfirmanter i kirken går gradvis nedover, men samtidig synker også ungdomskullene. Antallet borgerlige konfirmasjoner holder seg stabilt.

fredag 06.10 2017

Oddvar «prest» reiser snart:

– I ei «folkeboble»

– Her er mye tro, men ikke så aktivt kirkeliv. I motsetning til sør, der presten er i ei «kirkeboble», har jeg beveget meg ut i ei «folkeboble», sier Oddvar Tveito. Søndag er det avskjedsgudstjeneste for den folkelige presten på Andenes.

lørdag 22.07 2017

Heidi og Tor-Erling er de første til å gifte seg slik i Vesterålen

Lørdag formiddag ble Tor-Erling Karlsen og Heidi Elisabeth Myrvang mann og kone. Det på et helt spesielt vis.

onsdag 03.05 2017

Kraftig fall også i Vesterålen

Kirken mister medlemmer

I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41.000 færre enn året før og 90.000 færre enn for fire år siden.

tirsdag 14.03 2017

Biskopen på visitas i Sortland

I neste uke kommer biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Justnes, på visitas i Sortland menighet.

søndag 22.01 2017

Fant historisk skatt i Hadsel

En bibel fra 1589 er ikke hverdagskost.

onsdag 24.08 2016

Arrangerer statsborgerseremoni for aller første gang

For første gang i historien arrangeres statsborgerseremoni på Sortland.