Tema

fredag 16.02 2018

Islamsk kultursenter på Sortland regner med betydelig statsstøtte

Det islamske kultursenteret på Sortland regner med at de får betydelig statsstøtte når de nå registrerer seg som trossamfunn hos Fylkesmannen i Nordland.

søndag 28.01 2018

Mange katolikker i Vesterålen

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det er mange katolikker i Vesterålen. Totalt er det 110 tros- og livssynssamfunn som har medlemmer i regionen – i tillegg til Den norske kirken.

fredag 12.01 2018

Prosten i Vesterålen:

– Vi vil vie likekjønnede

Kun ett likekjønnet par har blitt viet i kirken i Vesterålen, etter at de for snart et år siden åpnet for dette og laget bryllupsliturgi for likekjønnede par. Prosten sier par som vil vies i kirken, kan komme til ham.

torsdag 11.01 2018

Prosten: – Vi har et godt fotfeste her

Kirken holder stand blant konfirmanter i Vesterålen

Tallet på konfirmanter i kirken går gradvis nedover, men samtidig synker også ungdomskullene. Antallet borgerlige konfirmasjoner holder seg stabilt.

fredag 06.10 2017

Oddvar «prest» reiser snart:

– I ei «folkeboble»

– Her er mye tro, men ikke så aktivt kirkeliv. I motsetning til sør, der presten er i ei «kirkeboble», har jeg beveget meg ut i ei «folkeboble», sier Oddvar Tveito. Søndag er det avskjedsgudstjeneste for den folkelige presten på Andenes.

lørdag 22.07 2017

Heidi og Tor-Erling er de første til å gifte seg slik i Vesterålen

Lørdag formiddag ble Tor-Erling Karlsen og Heidi Elisabeth Myrvang mann og kone. Det på et helt spesielt vis.

onsdag 03.05 2017

Kraftig fall også i Vesterålen

Kirken mister medlemmer

I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41.000 færre enn året før og 90.000 færre enn for fire år siden.

tirsdag 14.03 2017

Biskopen på visitas i Sortland

I neste uke kommer biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Justnes, på visitas i Sortland menighet.

søndag 22.01 2017

Fant historisk skatt i Hadsel

En bibel fra 1589 er ikke hverdagskost.

onsdag 24.08 2016

Arrangerer statsborgerseremoni for aller første gang

For første gang i historien arrangeres statsborgerseremoni på Sortland.