I Vesterålens Avis 25.08.2016 kunne vi lese at styreleder Lars Rask og nestleder Britt Solvik i Hurtigrutens Hus KF på direkte spørsmål fra redaktør Geir Bjørn Nilsen svarte benektende på om det har vært avholdt flere enn 4 styremøter i Hurtigrutens Hus KF. I samme artikkel kunne vi også lese at på spørsmål tidspunktet fantes det bevis for at det var avholdt 6 styremøter.

I Bladet Vesterålen kunne vi 16.09.2016 lese at Arne Ivar Mikalsen (V) hadde trukket seg fra sitt styreverv i Hurtigrutens Hus KF. Dette på grunn av det Mikalsen oppfattet som styrets brudd på kommunelovgivningen. At disse ulovlighetene kommer offentligheten til kjennskap kan vi takke Arne Ivar Mikalsen for. Det er modig gjort å stå frem i pressen med informasjon om de ulovlighetene som har pågått.

Jeg har tidligere stillet åpne spørsmål til ordfører Siv Dagny Aasvik vedrørende ukulturen i Hadsel kommune uten at jeg har fått noe svar. De gode prosesser og åpenheten som Arbeiderpartiet har tatt til ordet for gjør seg jo godt på papiret men i praksis viser det seg at virkeligheten er en helt annen. At de gode prosessene ikke er fulgt i behandlingen av Jon Lauvland Pettersen finnes det mange indikasjoner på.

Så til slutt en oppfordring til kommunestyre representantene Lars Rask (SP) og Britt Solvik (AP).

Trekk dere omgående fra styret i Hurtigrutens Hus KF. Dere har begge utvist manglende dømme-kraft. At dere begge i tillegg ikke forteller sannheten er noe dere ikke bare kan be om unnskyldning for. Uærlighet bør nemlig straffe seg. Dere bør slipp til profesjonelle folk i styret for det har vi kommunens innbyggere i høyeste grad krav på.

VOL har sendt innlegget til Lars Rask og Siv Dagny Aasvik. Lars Rask har valgt å ikke gi noen kommentar. Aasvik har foreløpig ikke svart.