Nordland er verstingfylket:

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. – En veldig alvorlig situasjon, sier Barneombudet.

Omtrent halvparten av fosterbarna i Nordland får ikke den oppfølginga de har krav på, i form av kontrolltilsyn av fosterhjemmet. NB! Modellklarert  Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix

Nyheter

Saken sto først (mandag) på trykk hos VG.

VG kan i dag avsløre massive svikt i tilsyn av fosterbarn over hele landet. 2100 fosterbarn har ikke fått det minste antall tilsynsbesøk de hadde krav på i 2016. Det utgjør en fjerdedel av alle fosterbarn.

– Dette reagerer jeg veldig sterkt på. At så mange fosterbarn ikke får lovpålagt tilsyn er en veldig alvorlig situasjon for de barna det gjelder. Vi har et krystallklart ansvar for å følge med på barn vi tar over omsorgen for, sier Barneombud Anne Lindboe.

Våren 2012: Bare noen dager før hun fyller 12 år, forgriper fosterfaren seg på henne for første gang. Hun har bodd hos fosterfamilien i Møre og Romsdal siden hun var tre år gammel. Fosterfaren var den hun var mest knyttet til.

I tre år, fra hun var 12 til hun var 15 år, begikk fosterfaren grove overgrep mot jenta. Uten at barnevernet og kommunen hadde besøkt henne, eller fulgt henne opp, i den utstrekning loven krever at de skal.

I fjor sommer ble fosterfaren, som ifølge dommen viste «fullstendig mangel på empati», dømt til seks år og seks måneder i fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot fosterdatteren.

Svikter i tilsynet

VG har hentet ut tall fra kommuner og samtlige fylkesmenn på hvorvidt det er ført tilsyn med alle fosterbarna slik loven krever.

Kartleggingen avslører at minst 242 kommuner svikter i tilsyn av fosterbarna. Det utgjør tre av fire kommuner VG har fått innsyn i.

– Det som står på spill er barndommen til fosterbarna. Vi vil ikke risikere at barn ikke får den omsorgen de trenger. I de mest ekstreme tilfellene kan vi risikere at de utsettes for overgrep og misbruk i fosterhjemmet, og at det ikke blir oppdaget, sier Barneombud Lindboe.

Nordland er verstingfylket når det gjelder fosterbarn som ikke får tilsynet de har krav på - både i andel og antall.  Foto: Tom Byermoen, VG

 

Barn i fosterhjem er sårbare. Den daglige omsorgen er overlatt til andre enn foreldrene. Den eneste rettssikkerhetsgaranti er at kommunen og barnevernet med jevne mellomrom kommer på besøk og sjekker at barnet har det bra.

Det er derfor lovfestet at en uavhengig tilsynsfører skal besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Tilsynet skal sikre fosterbarns rettssikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet.

Kommunene som sjekker færrest

Da overgrepssaken i Møre og Romsdal endte i retten og førte til fellende dom, gikk Fylkesmannen inn i saken for å kontrollere hva som hadde skjedd i barnevernet. Konklusjonen var nådeløs. Fylkesmannen ramset opp lovbrudd på lovbrudd.

«Fylkesmannen har i behandling av denne tilsynssaka avdekt fleire lovbrot i xxx barnevernteneste sitt arbeid», står det i rapporten fra oktober i fjor. Blant lovbruddene som ramses opp er at fosterfamilien ikke var godkjent som fosterhjem for jenta, og at tilsynene ikke var gjennomført i samsvar med loven. Kommunen er uenig med Fylkesmannen og hevder at fosterhjemmet var godkjent.


Evalueringsrapport om Vesterålen barnevern:

Fungerer bra, men er dyrt

– Vesterålen barnevern ha relativt få fristbrudd, får stort sett medhold både hos fylkesnemnd og tingrett og innehar en stor kompetanse. Det skriver Telemarksforskning i en evalueringsrapport om Vesterålen barnevern.

 

VGs kartlegging avslører at i minst 71 kommuner i Norge har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn.

I et titalls kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

– Svikten som VG viser til er alvorlig. Jeg forventer at den øverste administrative og politiske ledelse i hver enkelt kommune tar tak i dette, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

– Jeg forventer også at fylkesmennene gjennom tilsyn, råd og veiledning følger opp kommuner som svikter dette ansvaret, sier Skaug.

Ikke nok tilsynsførere

I alle kommuner finnes det et fåtall fosterbarn, som ikke har vært der et helt år. Det vil da være vanskelig å utføre minst fire tilsyn med disse. Men i snitt har omtrent ni av ti fosterbarn vært i kommunene i over et år, viser oversikten.

Enkelte kommuner har opplyst til VG at de ikke har fått utført tilsyn grunnet mangel på tilsynsførere. Andre har påpekt at tilsyn har kommet sent i gang, eller at barnet har flyttet i løpet av året.


Enige om fordeling av barneverns-kostnader

Regionrådet vedtok fredag en revidert avtale for barnevernssamarbeidet, der det legges til grunn at harmoniseringsprinsippet skal følges for kostnadsfordelingen.

 

Ifølge tall VG har hentet inn fra Bufdir var 32 prosent av alle fosterbarn uten lovpålagt antall tilsyn i 2013. I 2016 var tallet 26 prosent. Kommunesektorens organisasjon (KS) mener kommunene har blitt flinkere.

– Hovedregelen er at barn i fosterhjem skal ha fire tilsynsbesøk i året. Noen ganger er det slik at kommunene kun greier to til tre besøk. Det er ikke bra nok, noe de kommunene det gjelder også er klar over. Likevel er KS sitt inntrykk at kommunene er blitt mer profesjonelle i utøvelsen av tilsyn, sier områdedirektør i KS, Helge Eide.

Lederansvar

Han understreker at det i barnevernet, som i mange andre kommunale tjenester, er et betydelig press på tjenestene.

– Men når lovkrav ikke innfris, er det et ledelsesansvar å ordne det, og organisering er et viktig virkemiddel som kommuneledelsene selv har kontroll over, sier Eide.

Denne uken ble det kjent at kommunen, som fikk kritikk fra Fylkesmannen for alvorlige mangler ved saksbehandlingen i saken der den unge jenta ble utsatt for overgrep, har inngått en avtale med fosterdatteren om videre hjelp. Det er satt av en million kroner, og pengene skal gå til boligformål, sertifikat og bil. Kommunen erkjenner ikke juridisk ansvar.

– Kommunen mener det er foretatt forsvarlige faglige vurderinger basert på det kommunen visste eller burde vite på ethvert tidspunkt i saken, sier kommuneadvokaten den aktuelle kommunen.


Barneombudet kaller statsbudsjettforslag et hån mot barna

Fra flere hold rettes det skarp kritikk mot forslaget i statsbudsjettet til arbeidet mot vold og overgrep mot barn.