Søker 150 millioner til omstilling

Kommunestyret i Andøy vedtok mandag å søke om 150 millioner kroner til omstillingsarbeidet. – Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi må, sa Aps Sveinung Ellingsen.

OMSTILLING KOmmunestyret i Andøy vedtok mandag å søke om 150 millioner kroner til omstilling av Andøy.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Stortinget vedtok i november i fjor å legge ned Andøya flystasjon. Det skal etter planen skje i 2022 eller 2023.

– Vi skulle gjerne vært denne saken foruten, men Stortinget har gjort et vedtak som gjør det helt nødvendig å behandle denne saken, sa ordfører Jonni Solsvik som orienterte kommunestyret om omstillingsarbeidet så langt.


Andøy som omstillingskommune:

Dette er kravet fra politikerne

Andøy kommune legger opp til å søke staten om 150 millioner kroner i omstillingsmidler.

 

– Noen har sagt at vi har god tid. Det er det helt motsatte. Vi har veldig dårlig tid. Jeg forventer derfor at staten leverer når det gjelder ekstraordinær statlig innsats. Det kommer i tillegg til omstillingssøknden, sa Solsvik, som sa at 150 millioner kroner var et absolutt minumum.

Konsekvensanalyser

Flere av representantene pekte på sprikte i de ulike konsekvensanalysene som er gjort av nedleggelsesvedtaket. Regjeringen mener at under 10 prosent av arbeidsplasser og innbyggere blir borte, mens Andøy kommunes analyse viser over 20 prosent. Analysen Nordland fylkeskommune har gjort viser rundt 16 prosent.


Konsekvenser av flystasjon-kutt:

Tegner et helt annet bilde enn regjeringen

16,4 prosent av arbeidsplassene forsvinner. 14 prosent av befolkningen. Nordland fylkeskommune tegner et helt annet bilde av nedleggelsen av Andøya flystasjon enn det regjeringen gjør.

 

– Analysen til Nordland fylkeskommune er vesentlig forskjellig fra det som lå i beslutningsgrunnlaget fra regjeringen. Jeg tror ikke regjeringen selv vil lete etter slike vesentlige endringer, men da kan jo vi spille det inn overfor våre partier, sa Hermod Bakkevoll (KrF).

Konsulentmat

Flere representanter advarte også mot at omstillingspengene skal gå til konsulenter og utredninger.

–  Vi må bruke pengene på ting som vi har naturlige forutsetninger for å utvikle i Andøy. Vi kan ikke bruke pengene på forstudier og forprosjekter, sa varaordfører Knut Nordmo (Sp).

– Skal lykkes

Det pekte også Solsvik på.

– Vi vil bruke minst mulig ressurser til å gå ut og kjøpe tjenester. Vi skal lykkes. Derfor må vi bygge opp kompetansen i den kommunale organisasjonen, sa Solsvik.

– Vi skal sørge for at spådommene i konsekvensanalysene ikke blir realitet. Vi ønsker ikke å være omstillingskommune, men vi må, sa Aps Sveinung Ellingsen.

Handlingsprogram

Søknaden fra Andøy kommune går nå til fylkesrådet i Nordland som skal fremme søknaden til regjeringen.

Regjeringens avgjørelse vil komme i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

– Dersom vi får status som omstillingskommune, skal det utarbeides et handlingsprogram. Derfor skal vi ikke ta stilling til hva pengene skal brukes til i dag, sa Solsvik.