Toine C. Sannes med brev til Forsvarsdepartementet:

Mener statens retningslinjer er brutt i valget av Evenes foran Andøya

Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Nordland Toine C. Sannes, stiller i et brev til Forsvarsdepartementet flere spørsmål rundt flyttingen av de maritime overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes.
Andøy

Trygve Slagsvold Vedum om debatten:

- For oss er dette alvor

Mens Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var pop, var Hårek Elvenes (H) det motsatte. Se reaksjoner fra dem og Jonni Solsvik etter debatten i videoreportasjen over.

Sannes viser til et innlegg statssekretær Øystein Bø i februar uttalte at man i forbindelse med flyttingen til Evenes vil gjennomføre en konseptvalgutredning.

I brevet, som Sannes har gjengitt på Facebookgruppa «Bevar Andøya Flystasjon», spør Sannes.

1. Stemmer det at det nå gjennomføres en konseptvalgutredning, og hva er i så fall temaet for denne utredningen?

2. Er det korrekt som fremgår i artikkelen , at det ikke er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for statlige investeringsprosjekter over 750 mill kr, i forkant av valget av Evenes som base for overvåkingsfly?


Solsvik med klar beskjed til stortingspolitikerne:

- Om dere følger opp lovnadene, er flystasjonen her om 20 år

Se utdrag fra gårsdagens debatt og Jonni Solsviks avslutning.

3. Slik det fremstår i artikkelen kan det se ut som at Forsvarsdepartementet skal gjennomføre en konseptvalgutredning etter at hovedkonsept er valgt. Hvorfor er det ikke gjennomført en KVU før hovedkonsept er valgt?

4. Hva er grunnen til at Forsvarsdepartementet har valgt å ikke følge Finansdepartementets KS-regime for statlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner, når investeringene i dette tilfellet må sies å være lang over grensen for utredningen på store statlige investeringer?

5. Med hvilken hjemmel er det Forsvarsdeptementet har avveket statens egne retningslinjer?

– Feil rekkefølge


Eriksen Søreide virker frustrert  over Andøya-debatten

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide virker frustrert over debatten om Andøya flystasjon. Det tyder et svar hun gir til VG om tilliten til Forsvaret.

Til VOL sier Sannes at hun mener at om en gjennomfører en såkalt konseptvalgsvurdering etter at avgjørelsen om konsept allerede er tatt, så gjør en ting i feil rekkefølge.

– Jeg vil helt klart ha et svar på dette. For det er gjort i helt feil rekkefølge. Når en først går ut og velger konsept og sier at MPA skal flyttes fra Andøya til Evenes og så etterpå vurderer konseptet, så blir det feil. Derfor vil jeg ha et svar på hvorfor de har tatt det i denne rekkefølgen, sier Sannes.


Frykter at folket og Stortinget føres bak lyset i flystasjon-saken

Ber Riksrevisjonen granske saken

– Systematisk overvurderte kostnader for Andøya flystasjon og tilsvarende systematiske underestimater for Evenes-basen gjør at folket og Stortinget har fått presentert et forvridd bilde av de reelle tallene i saken.

Sannes mener videre at med de kostnadene som er involvert i valget av Evenes, og de konsekvensene det har for lokalsamfunn som Andenes, så hadde en vært tjent med å følge Statens regler i dette tilfellet.

– Med de overskridelsene som er skissert og den tydelige mangelen på kontroll i Forsvarsdepartementet, så ville en helt klart vært tjent med en konseptvalgsutredning før slike store beslutninger.

– Tjent med bedre beslutningsgrunnlag

Sannes mener at stortingspolitikerne som tok avgjørelsen ikke hadde et godt nok grunnlag da de tok avgjørelsen.

– Alle stortingspolitikere er tjent med et best mulig beslutningsgrunnlag før de tar en beslutning. De tre partiene som har gått for flyttingen til Evenes har ikke hatt det i denne saken. Det viser det at de ikke har basert det på en konseptvalgsvurdering med all tydelighet.

VOL har sendt kopi av Sannes sine spørsmål til statssekretær Bø.