Regjeringen gir fem millioner til tømmerkai i Risøyhamn

– Tømmerkaier er ein viktig del av infrastrukturen i skogbruket og gir reduserte transportkostnader, sier landbruksministeren.

FÅR TILSKUDD: Th. Benjaminsen AS i Risøyhamn, her ved daglig leder Hans Morten Benjaminsen.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Andøy

Landbruks- og matdepartementet har tildelt 72 millioner kroner til seks tømmerkaier langs kysten.

Av disse får den planlagte kaia i Risøyhamn fem millioner kroner.

Det melder departementet i en pressemelding torsdag.

– Gir reduserte transportkostnader

De fem andre kaiene som får tilskudd, ligger i Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland og Fjaler i Sogn og Fjordane.

– Investeringer i bedre infrastruktur til veier og kaier er avgjørende for å skape aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i skog- og trenæringen. Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og gir reduserte transportkostnader. Tømmerkaiene åpner for lønnsom avsetting av tømmer til kjøperen og marked nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).


Tilskudd fra Landbruksdirektoratet:

Vil bygge ny kai i Risøyhamn

Statlige tilskudd til tømmerkai gjør at det nå kan bli bygget ei ny kai i Risøyhamn. – Det er en gladsak for oss, sier Hans Benjaminsen.

 

20-millionerskai

Det er skipsekspedisjonsfirmaet Th. Benjaminsen AS som har skissert å bygge ei flerbrukskai til nesten 20 millioner kroner i Risøyhamn, der tømmertransport er et av bruksområdene.

Transportbehovet for tømmer anslås å være på 12.000 kubikk i året.

Firmaet har aldri losset og lastet så mye gods som i 2016, med en dobling av tonnasjen over kaia og en omsetningsøkning på ti prosent.

Nå har regjeringen altså innvilget fem millioner kroner i tilskudd til en tømmerkai, noe som ifølge regjeringen vil være utløsende til at prosjektet blir realisert.


Kjempeår for  Th. Benjaminsen

Skipsekspedisjonsfirmaet Th. Benjaminsen har aldri losset og lastet så mye gods som i 2016. – Vi har doblet tonnasjen over kaia, og økt omsetningen med ti prosent, sier en fornøyd Hans Benjaminsen.