– Tømmerkai gir årlige verdier for 3-4 millioner kroner

Skogbrukssjef i Andøy Gjermund Pettersen ser en oppadgående vekstkurve for skogbruket i Andøy etter bevilgningen til tømmerkai i Risøyhamn.

GLAD: – Det er gledelig at Mat- og landbruksdepartementet legger til rette for infrastrukturen til skogen her i nord, sier skogbrukssjef Gjermund Pettersen. 

– Nå innser staten at industrien er langt unna, slik at det også må bygges ut tømmerkaier

Skogbrukssjef Gjermund Pettersen
Andøy

Skogbrukssjefen anslår Andøyskogen for å ha en halv million kubikkmeter med gran til en verdi av 150 til 200 millioner kroner stående på rot klar til å omsettes.