Som Andøyposten skrev i juni, kom Th. Benjaminsen gjennom nåløyet hos Landbruksdirektoratet og ble invitert til å utarbeide en fullstendig søknad til tømmerkaitilskudd.

– Gir også utfordringer

Før helgen slapp Mat- og landbruksdepartementet nyheten om at skipsekspedisjonsbedriften i Risøyhamn har fått fem millioner kroner i tilskudd til ny tømmerkai på 60 meters lengde og ni meters dybde.

– Det er en gledelig nyhet som også gir oss utfordringer. Vi skal nå intensivere arbeidet med å skaffe finansiering på totalt 20 millioner, sier daglig leder Hans Benjaminsen.

Behovet for økt plass er stort for bedriften.

EKSPANSJON: Hans Benjaminsen gleder seg til å bruke nykaia til skiping av tømmer.

– Bra sak for Andøy-samfunnet

De har nå bruk for både areal og kailengde.

– En ting er skiping av tømmer. En annen ting er all den andre virksomheten vi har gående. Vi befinner oss i et grenseland der det er utfordrende å handle vår stadig økende aktivitet på grunn av plassproblemer, sier Benjaminsen.

Midlene til tømmerkai gir firmaet nå muligheter til å ekspandere.

– Det vil gagne både skogbruk og annet næringsliv. Dette kan være en bra sak for Andøy-samfunnet. Særlig nå når omstillingen står for tur. Da kan det være veldig viktig med ordentlige havneforhold med tilstrekkelig dybde. Jeg ser for meg ei omstilling med økt aktivitet som kan medføre betydelige transportbehov, sier han.

Hadde egentlig gitt opp

Nykaia skal settes opp på sørsiden av Andøybrua.

– Dette er femte gang vi søker, og vi hadde vel egentlig gitt opp. Men vi fikk et hint om at det kunne lønne seg å søke enda en gang. Staten har vært offensiv med utbygging av kaier, og det er positivt. Planen er at det skal skipes 12.000 kubikkmeter med tømmer i året over kaia, sier Benjaminsen.

Bedriften må være i gang med prosjektet innen 2019.

– Men vi satser på å komme i gang lenge før den tid.