Bø har høyest faste avgifter i Vesterålen

VGs oversikt over kommunale avgifter, viser at Bø har høyest avgifter i regionen. Ellers ligger vesterålskommunene i det lavere sjiktet nasjonalt.

Sortland ligger nå lavest på kommunale avgifter i Vesterålen. Øksnes har kuttet mest i sine avgifter.  Foto: Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen

VG har laget en oversikt over faste kommunale avgifter som vann, avløp, renovasjon og feiing. Oversikten viser svært store forskjeller mellom kommunene.

Avgiftsoversikten inneholder ikke eiendomsavgifter, som dokumentavgift, da dette er statlige avgifter. En del avgifter knytta til plan og bygg varierer fra kommune til kommune, men disse er ikke faste, i den forstand at det ikke er avgifter samtlige husstander må betale hvert år. Disse er dermed heller ikke med i oversikten.

Bø med høyest avgifter

Oversikten viser at kommunene stort sett ligger på kommunale avgifter på 9-10.000 kroner. Bø har derimot samla avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing på 12.239 kroner. Hadsel, neste kommune i rekken, har avgifter på 11.071 kroner.

Til tross for at Bø har høyest avgiftsnivå for disse tjenestene, har avgiften for dette gått ned siden 2017, med to prosent. I Hadsel har avgiftene derimot gått opp med åtte prosent siden i fjor.


Inntekter som berger budsjettet i Bø:

Regner med 8,3 millioner kroner fra havbruksfondet

Det er så vidt skjorta når buksa i Bø, som per i dag har et lite overforbruk innen drift. Men takket være de forventete inntektene fra havbruksfondet, berges kalaset.

 

Andøy har hatt desidert størst økning - de var i fjor kommunen i Vesterålen med lavest avgifter. Nå er de oppe i 10.505 kroner - en økning på 45%, ifølge VGs tall.

Hvis Lødingen regnes med blant vesterålskommunene, har de lavest avgifter, med 8782 kroner. Av kommunene som oftest regnes med blant vesterålskommunene, ligger Sortland lavest - med 9316 kroner. Dette er en økning på to prosent.

Øksnes kutter mest

For Øksnes summerer disse avgiftene seg til 9702 kroner, men de har kuttet kraftig siden i fjor - i år er avgiften 21,9 prosent lavere.

Dermed havner Øksnes på lista over kommunene som har kuttet mest i disse avgiftene, også nasjonalt.


Øksnes næringslivsforening:

– Industrien på Myre har behov for mye vann

Øksnes Næringslivsforening er glad arbeidet med vann- og avløpsplanen i kommunen tar til, og peker på det er nødvendig å sikre store nok vannleveranser til industrien på Myre.

 

Kommunene i Vesterålen ligger uansett nivå ganske lavt nasjonalt sett. Bø, med sine 12.239 kroner, har samla avgifter som tilsvarer halvparten av avgiftene i den dyreste kommunen i Norge - Gjerstad i Aust-Agder. Der må innbyggerne ut med 25.277 kroner årlig i slike avgifter. Hakk i hæl følger telemarkskommunen Hjartdal.

Den dyreste kommunen i Nord-Norge er Flakstad i Lofoten. Der summerer disse avgiftene seg til 24.811 kroner.