– Uakseptabelt å stenge for innleggelser på psykiatrisk

Nordlandssykehuset har varslet at de vil stenge for innleggelser ved psykiatrisk avdeling i Vesterålen og Lofoten store deler av jula og romjula. – Uakseptablet, sier arbeidsutvalget i regionrådet i Vesterålen.
Hadsel

Enhetsleder Allmennpsykiatrisk enhet Bjørn Klausen:

– Vi har gjort alt vi kan og har ingen annen løsning

Tirsdag ble det kjent at allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset stenger i jula og romjula.

– Vi ser med stor bekymring på at Nordlandssykehuset på to dagers varsel har besluttet å stenge for innleggelser ved Psykiatrisk avdeling i Vesterålen og Lofoten mesteparten av julen og romjulen. Det vil heller ikke være tilgjengelig psykiatrivakt i denne perioden. Dette er uakseptabelt for en region med over 50.000 innbyggere, skriver Hadsel-ordfører og regionrådsleder Siv Dagny Aasvik i en pressemelding tirsdag. Det gjør hun på vegne av arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd.

Aasvik mener stengingen vil medføre til en betydelig merbelastning på den kommunale helsetjenesten.

– Det er meget uheldig at Nordlandssykehuset gjør dette på kort varsel uten å informere eller konferere med de berørte kommunene først.

– Psykiatripasientene er en av de svakeste og mest utsatte pasientgruppene vi har. Julen er en krevende høytid for mange av disse. Det er også en periode med mer rusproblematikk og psykiatriske problemstillinger generelt, skriver Aasvik.

– Vi har forståelse for at den lokale ledelsen gjør det de må når de ikke får tildelt tilstrekkelige ressurser til å bemanne avdelingen i høytiden. Vi mener imidlertid at ledelsen i Nordlandssykehuset plikter å gjøre mer for å sikre innbyggerne i Lofoten og Vesterålen et forsvarlig psykiatrisk helsetilbud.