Aasvik med første spadetak for nye omsorgsboliger

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik tok det første spadetaket for de tjue nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

Aasvik med første spadetak

Siv Dagny Aasvik trivdes i gravemaskina.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Boligene skal stå ferdig høsten 2018. 

Aasvik omflankert av Lars Klæboe i eldrerådet, Vegard Melchiorsen i Hadsel Eiendom og Karoline Rask i Fagforbundet. 

Aasvik og rådmann Ola Morten Teigen. 

Hadsel

Omsorgsboligene be vedtatt i kommunestyret i våres og har en prislapp på 91 millioner kroner.

Se videoreportasje i videovinduet øverst i saken


Hadsel kommunestyre:

Gikk for heldøgns omsorgsboliger

Hadsel kommune gikk for å bygge heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes.

Aasvik mener dette er riktig prioritering av pengene.

– Det er utrolig artig å komme i gang med byggingen av omsorgsboliger. Dette er noe vi har manglet på Stokmarknes. Det handler om trygghet for de eldre og for de pårørende og ansatte.

Omdiskutert

Byggingen av boligene skapte diskusjon i kommunestyret i våres. Opposisjonen mente på sin side at boligene var for små. For Aasvik er det at flere får et verdig tilbud viktigst.

– Dette betyr at 20 flere får mulighet til både å leve sine egne liv, samtidig som de får den oppfølgingen og hjelpa de trenger.

– Nærhet viktig

Boligene blir liggende like bak sykehjemmet på Stokmarknes. Det er også viktig mener Aasvik.


Carport, parkering og parkanlegg i Hadsel:

Ville heller prioritert skolebygg

Camilla Skog Rodal (Frp) stiller seg undrende til at det skal brukes nesten seks millioner på carport, parkering og park ved Hadsel rådhus.

– Om det finnes par hvor den ene ligger på sykehjem og den andre vil bo hjemme, kan de likevel besøke hverandre og ha en nærhet. Derfor mener vi beliggenheten er så viktig.

I tillegg vil to boliger i hver etasje bli satt av til par.

– Viktig at de kommer


Kommunestyret i Hadsel vedtar 20 omsorgsboliger

I dag vedtar kommunestyret i Hadsel prosjektet 20 heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Lars Klæboe i Hadsel eldreråd er glad for at boligene kommer.

– Jeg mener dette er riktig. Det gir eldre som trenger det muligheten til å bo hjemme så lenge de kan. Det har vært diskusjon om størrelsen på boligene. Jeg mener størrelsen ikke har så mye å si her. Det er det at tilbudet kommer som er det viktigste her.

Valgkamp

Aasvik tok seg også tid til litt valgkamp under markeringen.

– Dette prosjektet er finansiert delvis av husbanken. Det som er sentralt er at staten fortsetter å gi slik støtte. Derfor ønsker jeg et regjeringsskifte. Dagens regjering vil fjerne denne ordningen og derfor må vi få til et skifte. For en slik støtte til slike prosjekter er kjempeviktig for kommuneøkonomien og mulighetene vi har for å gjennomføre slike prosjekter.

Hadsel Maskin tar seg av grunnarbeidet på prosjektet og så vil det komme inn flere entreprenører etter hvert.

Boligene skal etter planen stå ferdig neste høst.