Helse og omsorgsplan blir ikke sluttbehandlet før i april

Til torsdagens formannskap i Hadsel kommune sto behandling av ny helse- og omsorgsplan på kartet. Nå er saka utsatt i to uker til det ekstraordinære møtet 13. desember .

Ekren Sykehjem. Foto: Geir Bjørn Nilsen  Foto: Geir ° Bjorn ° Nilsen

Hadsel

Det betyr at planen ikke blir sluttbehandlet i kommunestyret før neste år. Det er ordfører Siv Dagny Aasvik som har kommet med forslaget.

Bladet Vesterålen omtalte saken først.


Åpnet sansehage ved Ekren i Hadsel:

- Viktig at beboerne kommer seg ut

Tirsdag var det duket for offisiell åpning av sansehagen ved Ekren alders og sykehjem i Hadsel. Se videoreportasje i videovinduet.

 

– Det er for at gruppene skal ha bedre til å behandle en så stor plan før den sendes ut på høring. Jeg fikk et innspill fra noen av gruppene og etter å ha snakket med alle i formannskapet, var ønsket entydig om at vi gir oss selv to uker til før vi sender ut på høring, sier Aasvik.

Unngår flere runder

Det betyr at saken da ikke behandles i formannskapsmøtet som avholdes i Svolvær førstkommende torsdag, men i det ekstraordinære møtet 13. desember.


Hadsel kommunestyre:

Gikk for heldøgns omsorgsboliger

Hadsel kommune gikk for å bygge heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes.

 

– På grunn av reglene for høringslengde ved kommunedelplaner, (minimum seks uker) og at vi har en juleferie i mellom, innebærer dette at vi skal gi god tid til høring etter formannskapets behandling. Rådmannen sammenfatter deretter alle innspillene, før et endelig planforslag legges frem til politisk behandling. Dette gjør at det er kommunestyret i april som gjør sluttbehandlingen og ikke februar som tidligere planlagt. Men dette innebærer ikke store forsinkelser for iverksettelse, sier Aasvik.

Dersom man gjør vestentlige endringer i en kommunedelplanforslag skal dette ut på høring.

– Ved å ha litt bedre tid i starten kan vi kanskje unngå flere ekstra runder, sier Aasvik.

Vil rive Ekren

I helse- og omsorgsplanen foreslår rådmannen i Hadsel å rive Hadsel sykehehjem Ekren. Her er det allerede varslet inntaksstopp fra neste år for å gå over til omsorgsboliger. Dette skal det spares seks millioner på i 2018 og 16 millioner på i 2019.


Ekren får nødstrøm

I løpet av året kommer det nødstrømaggregat på Ekren. Stokmarknes må vente.

 

Rådmannen foreslår så å fase sykehjemmet helt ut etter 2020 og rive det. Da vil den årlige innsparingen være på 20 millioner kroner.

Stokmarknes sykehjem vil da være det eneste sykehjemmet som er igjen i Hadsel.

Det bygges i dag heldøgns omsorgsboliger bak Stokmarknes sykehjem. Planen er at det skal bygges lignende boliger på Melbu som skal stå ferdig i 2021. Boligene på Stokmarknes tas i bruk neste år.

Innlandet alderssenter vidrereføres som heldøgns bemannede omsorgsboliger. Riarhaugen bosenter videreføres også.

Flere tiltak

I planen kommer det også frem flere andre tiltak. Deriblant kan vi nevne det å få på plass en demenskoordinator, øke antall dagaktivitetsplasser og drive 20 døgnbemannede omsorgsboliger på Stokmarknes fra november neste år.

Hele planen kan du lese på kommunens nettsider.