Helse- og omsorgssjef Marion Celius svarer Hultgren Olsen:

– Vi vil behandle sak i tråd med våre retningslinjer

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius, svarer på et innlegg fra Anna og Karen Hultgren Olsen.

Enstemmig vedtatt: Helsesjef Marion Celius konstaterer at planen er vedtatt.  Foto: KNUT IVAR AARSTEIN<----------

Hadsel

Anna og Karen Hultgren Olsen sendte i dag et innlegg til VOL i forbindelse med to saker som sto på VOL forrige uke angående Annas bror og Karens sønn, som de begge er verge for.

Nedenfor følger helse- og omsorgssjefens svar:

– Den formelle klagen er kommet inn til kommunen i ettertid av helse- og omsorgssjefens svar til VA. Av den grunn er det ikke naturlig å kommentere påstandene i innlegget, siden saken skal få sin formelle klagebehandling, skriver Helse- og Omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.

– Når det gjelder forhold om brudd på taushetsplikten som angivelig skal være tatt opp med helse- og omsorgssjefen, så stiller jeg meg helt uforstående til dette. Det er heller ikke registrert noen formell klage på slike forhold i vårt system.

– Jeg vil imidlertid på nytt oppfordre Hultgren Olsen til snarest  å gi konkret tilbakemelding til leder i den tjenesten dette måtte forekomme i, slik at det kan tas opp med konkret ansatt som dette måtte gjelde. Kommunen ser svært alvorlig på forhold av slik art og vil i så fall behandle en eventuell sak i tråd med våre retningslinjer, skriver, Marion Celius Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune.


– Må han selge huset for å betale for ledsager?

Klager etter ferieavslag

Anna Hultgren Olsen, som er verge for sin bror Rune, reagerer på kommunens avslag på tilskudd til ledsager ved feriereise.– Formue i egen bolig ikke lagt til grunn i vurderingen

Helse- og omsorgssjef Marion Celius opplyser at det i fjor ble innvilget to ferietilskudd. Så langt i år er det innvilget ett.