– For Arbeiderpartiet er dette valget et veivalg, et verdivalg om hvilke løsninger vi skal velge, sier Eirik Sivertsen, Nordland Arbeiderpartis toppkandidat foran stortingsvalget.

Torsdag denne uka var han på besøk ved Lamarka skole i Sortland. Ap lover fire milliarder kroner til skolen og 3.000 nye lærere fra første til fjerde trinn. VOL snakket da med Sivertsen, altså før rapporten som ble sluppet i dag, kom på bordet.

– Jeg fikk vel ingen kritiske tilbakemeldinger da jeg traff lærerne på Larmarka, men jeg fikk tilbakemeldinger om at de var opptatt av at lærertettheten må måles på skolenivå og ikke kommunenivå, sier Sivertsen.

Liker valgkamp, tross dårlige målinger

Sivertsen legger ikke skjul på at han driver 100 prosent valgkamp. Fredag var han på bedriftsbesøk hos Vesteraalens, før han tok seg en tur til Hadsel.

Dagen før hadde han fått lese en ny nedslående meningsmåling fra Respons Analyse utført for Aftenposten og Bergens Tidende.

Målingen føyde seg inn i rekken som viser nedgang for Arbeiderpartiet. Partiet går tilbake med 1,2 prosentpoeng til en oppslutning på 26,1 prosent.

– Det er opplagt at det er enda artigere å drive valgkamp når meningsmålingene er gode. Men jeg sier som Jonas Gahr Støre: Det er én måling som teller, og det er valgdagen 11. september. Jeg synes uansett det er fint å reise rundt og møte så mange hyggelige folk og diskutere saker. Mange er engasjerte, og mange er uenige med oss, sier Sivertsen.

– Hva er det folk vil diskutere med deg?

– Folk har veldig mange forskjellige interesser. Mange er opptatt av skole og eldreomsorg. En del er også, spesielt her, opptatt av og olje- og gassaktivitet.

– Hva med Andøya flystasjon?

– I Vesterålen er det opplagt at mange vil diskutere Forsvaret.

Kjempet for Andøya, men tapte

Begge Ap sine mest sannsynlige regjeringspartnere, SV og Sp, sier de vil jobbe for å reversere vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Hvordan vurderer du muligheten for at Ap blir med på å snu et vedtak dere var med på?

– I arbeidet med langtidsplanen var tre ting spesielt viktig for Ap om vi skulle være med på et forsvarsforlik. Det ene var at vi måtte sikre en høyere økonomisk ramme for Forsvaret, som har vært underfinansiert i flere år. Det fikk vi presset regjeringa til å gå med på, og vi fikk 400 millioner kroner inn allerede i inneværende år. Det andre var at vi fikk sikre de store, tunge investeringer i Forsvaret: kampflyinvesteringer, sikre nye maritime patruljefly og sikre nye ubåter. Det tredje punktet som var avgjørende for oss, var at det skulle være mer forsvar i nord enn det regjeringen foreslo. Det fikk vi også til, selv om vi ikke fikk til alt, sier Sivertsen og fortsetter:

– Alle de andre mindre partiene valgte å forlate forhandlingsbordet da det ble vanskelig. Allerede da langtidsplanen var til behandling i Stortinget, ble det stilt kritiske spørsmål til beslutningsgrunnlaget, spesielt rundt Andøya flystasjon.

– Må ha tillit til regjeringen

Derfor formulerte Ap en merknad der de påla regjeringen å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget og komme tilbake til Stortinget hvis det var vesentlige endringer.

– I forbindelse med revidert statsbudsjett i mai sa regjeringen i Stortinget at det ikke var noen vesentlige endringer. Stortinget må ha tillit til regjeringen, hvis ikke har vi en regjeringskrise. Det var ingen indikasjoner på at det fantes vesentlige endringer. Men så har jeg merket meg gjennom hele sommeren at det har blitt fremsatt en lang rekke påstander og spørsmål som regjeringen ikke har tilbakevist eller besvart på en tilfredsstillende måte. De siste er spørsmål noen Avinor har trukket potensielle trafikkonflikter på Evenes lufthavn.

– Storm i et vannglass

I et hemmelig notat kom det nemlig frem at Avinor frykter konflikt mellom den militære og den sivile flytrafikken når kampflyene F-35 og de maritime overvåkingsflyene plasseres på Evenes lufthavn.

Det skrev NRK.no torsdag i forrige uke.

Dag Sigurd Brustind, politisk leder av Sør-Troms regionråd, lar seg ikke uroe over bekymringsmeldingen fra Avinor til Forsvarsbygg om Evenes-utbyggingen.

– Det skal finnes seks alternativer for den militære utbyggingen på Evenes, men bare ett alternativ som det visstnok skal være knyttet noen utfordringer til, så dette utspillet er kun storm i ett vannglass.

– Skal gå gjennom Andøy-saken med en gang

Stein-Håkon Eilertsen, leder for Norges Offisersforbunds avdeling på Andøya, skrev i et innlegg denne uka at forbundet både håper og forventer at Høyre, Frp og Ap bruker sin innflytelse også etter valget til å kreve en ny og uhildet gjennomgang av grunnlaget for vedtaket.

«Samtidig så forventer vi at også de tre partiene stemte for nedleggelse og samtidig satte krav til beslutningsvedtaket, faktisk mente det de stemte for,» skriver Eilertsen.

– Jeg mener noe av det første vi må gjøre når vi kommer i regjeringskontorene, er å gå gjennom beslutningsgrunnlaget som foreligger for Andøya flystasjon og forsikre oss om at det ikke er vesentlige feil, sier Sivertsen.

– Hva hvis dere finner vesentlige feil?

– Da må jeg bare peke på merknaden vi skrev i november i fjor. Beslutningen som er fattet, er basert på det beslutningsgrunnlaget som fantes. Hvis det har vesentlige feil, er det åpenbart at vi må ta opp saken til ny vurdering, sier han og legger til:

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er noen omkamp for oss. Stortinget må ta beslutninger ut fra det regjeringen legger frem, og det er regjeringens ansvar at det er godt opplyst. Jeg har slåss beintøft for Andøya flystasjon i eget parti. Vi tapte den kampen, men nettopp derfor har vi vært opptatt av å følge denne saken nøye.

Vil ha nasjonalt dronesenter

Sivertsen er første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og han har også engasjert seg i omstillingsarbeidet på Andøya etter at flystasjonen ble vedtatt lagt ned.

– Hvis vedtaket står ved lag, hva vil dere gjøre for å berge Andøy-samfunnet?

– Allerede i langtidsplanen gjorde vi viktige grep. Jeg har jobbet mye med droner og satelitter, og infrastrukturen på Andenes gir et godt grunnlag for slik aktivitet. Derfor ser vi på hvordan Andenes kan bli en del av et nasjonalt dronesenter, som vi også skrev inn en merknad om i langtidsplanen. Det gir en god mulighet til å skape mange nye arbeidsplasser.

Nordland Høyre sendte torsdag ut en pressemelding om at også de vil at det skal etableres et nasjonalt dronesenter i Andøy, som Stortinget allerede har bedt om.

– Velkommen etter, kommenterer Sivertsen.

Lover fortgang i havn

Kystverket har foreslått en utbygging av havna på Andenes til rundt 500 millioner kroner, et av Norges største havneprosjekter noensinne.

Regjeringen bevilget totalt 470 millioner kroner i Nasjonal transportplan (NTP), hvorav halvparten først bevilges etter 2024. Havna skal etter planen realiseres i perioden 2024 til 2029. Men Arbeiderpartiet vil fremskynde planene og starte allerede neste år.

– I vårt forslag til statsbudsjett for 2017 la vi inn en oppstartsbevilgning for den nye fiskerhavnen. Den har vi gjentatt i vårt forslag til NTP. Om det blir regjeringsskifte, er vi forberedt på å starte byggingen i 2018 og ferdigstille den så fort som mulig. Det er vårt løfte, sier Sivertsen.

– Vi lover dette fordi fiskeriene er helt avgjørende for Andenes, og her må storsamfunnet stille opp.