Nordlandssykehusets omstridte sparetiltak som svekker ambulanseberedskapen, ved at en ambulanse kan settes i ro, for å slippe å leie inn sykevikar, har fått stor oppmerksomhet og skapt frykt og protester fra befolkningen, siden VOL skrev om det for første gang 13. februar.

Opprinnelig skulle sparetiltaket vært satt i verk allerede i februar, men iverksettelsen har vært utsatt flere ganger siden den tid, og tirsdag (i dag) skal den endelig styrebehandles.

Ambulanser i ro ved sykdom

Direktøren for Nordlandssykehuset foreslår like prosedyrer for å ta ambulanser ut av beredskap ved personalmangel i samtlige av Nordlands syv soner. Andøy med sine to ambulanser er en del av sone syv, sammen med Sortlands to ambulanser.

De resterende fire ambulanser i Vesterålen på Stokmarknes, Myre og Bø er i sone seks.

Sparetiltakene som skal settes i verk umiddelbart etter et eventuelt positivt styrevedtak skal foreløpig gjelde i en måned. Hensikten er å redusere kostnader ved overtidsinnleie. Det går ut på at dersom en ambulansestasjon ikke er i stand til å få timelønnet personell på jobb, skal de ta en ambulanse ut av beredskap, istedet for å løse problemet ved å leie inn personell på overtid.

Det aksepteres kun å redusere med en ambulanse per sone, og det kan heller ikke reduseres i tilstøtende stasjoner i nabosoner samtidig.

Det er ambulansesjef Loke Gulliksen i Nordlandssykehuset som er saksbehandler for styresaken, og han forklarer hvordan regelverket blir gjeldende i praksis.

– Konkret betyr dette at dersom Sortland i sone syv er redusert med en bil, så kan ikke Åse og Andenes tas ut, og heller ikke ambulansestasjonen på Stokmarknes, Øksnes eller Myre, forklarer Gulliksen.

Han sier at Sortland er et knutepunkt som har tilstøtende stasjoner i samtlige kommuner.

– Men dersom Andenes i sone syv er tatt ut, så åpner også regelverket for at det kan tas ut en bil i sone seks, forklarer Gulliksen.

To i ro i Vesterålen

– I verste fall betyr det at det kan være to ambulanser som står i ro i Vesterålen for å spare overtidsinnleie av sykefravær?

– Det stemmer, men hver gang en ambulanse vurderes tatt ut av tjeneste, så skal enhetsleder i den enkelte sone ta kontakt med AMK-sentralen for å forespørre beredskapssituasjonen i det aktuelle distrikt. Det kan være spesielle forhold som tilsier at beredskapsreduksjonen ikke gjennomføres, sier Gulliksen.

Freder bare Bodø

– Ordfører Jonni Solsvik har bedt dere reversere beslutningen, siden gjennomføringen vil gi en uforsvarlig ambulanseberedskap. Samtidig påpeker han Andøy kommunes spesielle situasjon som vertskommune for Andøy flystasjon og de kravene det innebærer for akuttberedskap. Du har ikke tatt hensyn til dette i saksbehandlingen?

– Vi har lest anmodningen fra Solsvik, og som tidligere ansatt i Luftforsvaret kjenner jeg problemstillingene han skisserer svært godt. Samtidig har vi også fått brev fra andre områder med bekymringer i forhold til andre behov. Derfor har vi valgt å opprettholde innsparingsforslaget på tross av alt dette. Det er bare Bodø sine to ambulanser som er fredet, sier Gulliksen.

– Ingen andre alternativer

– Du skriver i saksframlegget at tiltaket vil svekke ambulanseberedskapen. Hvordan kan du som faglig ansvarlig gå inn for dette likevel?

– Jeg ønsker å levere best mulig ambulansetjeneste for de midler jeg har til rådighet, sier Gulliksen.

Han minner om at Nordlandssykehuset er i en vanskelig økonomisk situasjon, der de ser på alle muligheter.

– Vi har ikke så mange alternativer, derfor må dette gjennomføres, selv om dette ikke er en sak uten problemstillinger. Dersom kravene om innsparing opprettholdes, er vi nødt til å også vurdere tiltak som vil kunne redusere ambulanseberedskap. Nå skal styret vurdere om tiltaket skal settes i drift, og vi er glade for at de nå skal gjøre denne vurderingen, avslutter Gulliksen.