Søndag ble det valgt ny leder for NHO Reiseliv i Vesterålen, som representerer 15 medlemsbedrifter i regionen. Marit Asbjørnsen fra Sortland overlater nå roret til Torgeir Larsen fra Myre. Ssemjon Gerlitz fra Nyksund og Tore Willassen fra Sortland fortsetter i styret.

Uforløst potensial

Den nyvalgte lederen og tidligere banksjefen i Øksnes har store ambisjoner, og mener reiselivet i Vesterålen har et stort uforløst potensial. Larsen mener vi rett og slett ikke helt har skjønt hvor eksotiske vi er.

– Alle i Vesterålen kunne trengt et bevissthetskurs for å innse hvor betydningsfull regionen egentlig er for Norge. Vesterålen har mye å vise frem, men vi har ikke helt tydeliggjort for oss selv eller andre hva det er, sier Larsen.

– Reiselivsnæringa er i vekst, en vekst vi ikke i like stor grad har sett i Vesterålen. Vi ser at regionene sør og nord for oss lykkes veldig på reiselivsfronten, og ligger foran oss. Ikke fordi deres historie eller natur er så mye bedre, men fordi de har hatt flere drivere som har kunnet ta del i reiselivssatsinga, sier Larsen.

Han tror at Vesterålen rett og slett har vært litt dopet på skrei.

– Da veksten i reiselivsnæringa kom, lå Lofoten foran oss, og kastet seg på. De hadde en sterk identitet og merkevare, og knyttet til seg personer som hadde sett at det gikk an å tjene penger på reiseliv. I Vesterålen har vi vært litt dopet på fiskeriene. Vi har tjent såpass godt at vi ikke har hatt den store interessen for å gjøre andre ting, som å bygge opp reiselivsvirksomhet, sier han.

Reiseliv + fiskeri = sant

Den nyvalgte NHO-lederen i Vesterålen mener vi nå må lære av naboregionenes feil og fortrinn, og bruke det i vår egen utvikling. Han tror fiskerinæring og reiselivsnæring i større grad må finne hverandre.

– Vi har levende fiskevær, som er dagsaktuelle bærere av fiskerihistorien vår, vi produserer sjømat gjennom oppdrett, og disse tingene er det en økende interesse for. For de som kommer utenfra er det eksotisk, og det bør vi være oppmerksomme på. Jeg er sikker på at om vi legger bedre til rette for det, er det et mye større gjestepotensial knyttet til opplevelser rundt det vi produserer av mat, enn vi tror.

Han mener framtida ligger i et samspill mellom reiselivsnæringa og andre lokale næringer, særlig fiskeri.

– Vi sitter på gode fortellinger om det livet vi lever her, sier Larsen.

Bedre samarbeid

NHO Reiseliv i Vesterålen ønsker nå et bedre samarbeid med andre reiselivsaktører i regionen, særlig Vesterålen reiseliv og regionrådet. Larsen innrømmer at der har de til nå vært for dårlig.

– Det er ikke uten grunn at vi sier at samarbeid er nøkkelen for å lykkes fremover. Det er med en erkjennelse av at vi har vært for selvopptatte. Vi har skjult kortene for hverandre, i stedet for å samarbeide og innse at vi blir langt mer attraktive ved å dele med hverandre. Det ligger nok også litt selvransaking i at jeg som ny leder kommer utenfra, med en helt annen bakgrunn, sier Larsen.

Påfyll av kunnskap og kapital

– Hva tenker du om reiselivsnæringa i egen kommune, Øksnes?

– Nyksund er en veldig drivende attraksjon. Øksnes Vestbygd er i ferd med å bygge seg opp, og har kommet så langt at folk tar turen uten at du trenger å legge den grunnleggende markedsføringa i det. Men jeg tror det ligger et stort potensial i dette med levende fiskevær, med det industrielle vi har på Myre og det tradisjonelle på Stø. Øksnes er i startfasen, men det ligger mange muligheter her, sier Larsen.

Det han mener nå trengs er påfyll av kunnskap og kapital til å utvikle destinasjonene.

– Vi trenger vekst innen overnatting og servering for å kunne håndtere flere turister, mener Larsen.

Reiselivsutdanning

Det nye styret skal de kommende årene jobbe for å samle så mange reiselivsbedrifter som mulig inn under NHO-paraplyen, for å skape det de tror kan bli et slagkraftig fellesskap i regionen.

De ønsker også å jobbe for å få en reiselivsutdanning til Vesterålen.

– Reiselivsnæringa skaper mange arbeidsplasser for tida. I Vesterålen trenger vi ytterligere påfyll av kunnskap. Det står høyt på lista vår. Kanskje i første omgang noe på videregående skole, og dernest ei påbygging gjennom høyskolestudier – hvor en nærhet til utdanninga kan gjøre rekrutteringa enklere for reiselivet i regionen.

De lover at fjorårets næringslivskonferanse med fokus på reiseliv, blir gjentatt til høsten.

Larsen sier de selvsagt også vil jobbe for bedre rammebetingelser for næringa.

– Infrastruktur og det at reisende lett kan komme seg til et destinasjonssted er viktig. I Vesterålen har vi særskilte utfordringer med at flyforbindelsen over Skagen ikke har de samme konkurransebetingelsene når det kommer til pris, som de har i naboregionene. Det er noe av det vi vil jobbe for å gjøre noe med, sier Larsen.