En ny språktest konkluderer motsatt av UDI.

Advokat Daniel Riibe-Stokland mener nye funn styrker forklaringen til utvisningstruede Bushro Jama.

Sør-Somalia

Advokaten har på vegne av Bushro Jama og hennes familie kontaktet professor Abdalla Omar Mansur, lingvist ved Universitetet i Roma. Professoren er spesialist på det somaliske språket, og har fått seg forelagt lydinnspillingen tilhørende Bushro Jama, for nærmere analyse.

– Resultatene fra analysen viser at Bushro Jama’s språk tilhører Sør-Somalia, slik Bushro selv hevder, sier Daniel Riibe-Stokland.

– Analysen viser videre hvilke påvirkningsfaktorer som medfører at språket kan ha innslag av dialekter også fra andre områder, sier han.

Dette er motsatt konklusjon av hva utlendingsmyndigheten har trukket etter å ha fått utført en språkanalyse gjennom analyseselskapet Verified AB.

– Professor Mansur har tidligere fremhevet store svakheter med språkanalysene som myndighetene gjennomfører, mener Riibe-Stokland.

– Ingen bevis

Overfor Vesteraalens Avis viser advokaten til at ressursspørsmål kan være en faktor som er viktig i en sak som dette. Han mener myndighetene bør være svært varsomme når de tar sine avgjørelser i en sak som denne.

– Utlendingsmyndighetene har etter vår mening ikke ett håndfast bevis på at Bushro Jama har forklart seg uriktig. Det er kun antakelser de har. Vi mener at hun har forklart seg på samme måte hele veien. Når den nye analysen er i tråd med det hun har sagt hele tiden, mener vi at myndighetene må kunne bevise at hun har forklart seg feil.

Fastholder forklaring

– Myndighetene mener hun kommer fra nord i Somalia, mens denne analysen bekrefter det hun selv har forklart helt siden starten, sier Riibe-Stokland.

Riibe-Stokland mener at norske myndigheter har et svært tynt grunnlag for å utvise en hel familie. Klagesaken ligger hos myndighetene nå, og språkanalysen blir en del av klagegrunnlaget.